Grad Opatija
Službene stranice

Terenska nastava za studente Fakulteta za turistički i hotelski menadžment

Terenska nastava za studente Fakulteta za turistički i hotelski menadžment

Datum: 24.11.2015.

Gradonačelnik grada Opatije gosp. Ivo Dujmić primio je 24. studenog 2016.g.u Vijećnici Grada Opatije studente Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Terensku nastavu vodila je doc. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, u sklopu kolegija Urbana ekonomija, gdje se studenti upoznaju sa ulogom grada u ostvarivanju gospodarskih funkcija. U sklopu svog izlaganja, gradonačelnik je analizirao sadašnju poziciju grada Opatije, ovlasti i zadaće gradonačelnika, ekonomsku situaciju u Hrvatskoj te poručio studentima:“Zajedničkim radom i zalaganjem možemo postići sinergijski učinak na dobrobit nas samih i naše lokalne zajednice". Naglasio je da je Opatija centar za obrazovanje kadrova u turizmu te završio svoje izlaganje sa nizom budućih projekata koji se planiraju na području grada Opatije. Na kraju predavanja gradonačelnik je sa zadovoljstvom odgovarao na brojna pitanja studenata. Posjet studenata obilježen je zajedničkom fotografijom.

Prezentacija