Grad Opatija
Službene stranice

Sastanak s Upravom LRH d.o.o.

Sastanak s Upravom LRH d.o.o.

Datum: 9.7.2020.

Jučer je, na inicijativu trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o., u gradskoj upravi Grada Opatije održan sastanak s Upravom Liburnija Riviera Hotela d.d. na kojem su sudjelovali predsjednik Uprave LRH d.d. Heimo Waldemar Hirn i član Uprave Johannes Böck te udjelničari društva Nova Liburnija d.o.o. gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić, načelnik Općine Lovran Bojan Simonič, načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i načelnik Općine Mošćenička Draga Riccardo Staraj. Sastanku su prisustvovali i direktor Nove Liburnije d.o.o Danijel Jerman i članica Nadzornog odbora LRH d.d. Helena Masarić.

Uprava LRH je tom prilikom predstavila svoje poslovne i razvojne planove vezane uz razvoj destinacije Opatijske rivijere. Njihov je cilj urediti hotelske kapacitete u skladu s bogatom turističkom baštinom Opatije te dodatno podignuti kvalitetu ponude destinacije, a detaljnije planove će uskoro predstaviti partneru Novoj Liburniji i javnosti. Pri tom su istaknuli da su otvoreni i za ulaganja u lokalne zajednice i za uključivanje u javne projekte. Lokalni čelnici u tome su im pružili punu potporu sa željom da se poslovni projekti uspješno ostvaraju. Zaključeno je kako je jako važno uspostaviti kvalitetnu komunikaciju preko trgovačkog društva Nova Liburnija d.o.o. te da će Uprava najveće opatijske hotelske kuće nastaviti redovito obavještavati Grad Opatiju i općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga o svojim poslovnim namjerama u kojima će uvažavati i dobrobit lokalne zajednice.