Grad Opatija
Službene stranice

Reagiranje gradonačelnika

Reagiranje gradonačelnika

Datum: 3.6.2020.

Obavijest koju su gradske službe jučer poslale Vijećima mjesnih odbora Grada Opatije o tome da su svim mjesnim odborima ukinuta sredstva za komunalne akcije i manifestacije nije bila potpuna, krivo je sročena i nije poslana na vrijeme što je izazvalo nepotrebno nerazumijevanje među predstavnicima mjesnih odbora i građanima, na čemu se ispričavam.

Smisao je obavijesti trebala biti Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije koja je na snazi još od 16. ožujka, te je produžena od 30. travnja do 14. lipnja 2020., a kojom su obustavljeni, među ostalim, i rashodi za aktivnosti i komunalne akcije mjesnih odbora. Obzirom da je uočeno da se pojedini mjesni odbori ne pridržavaju mjera namjera je bila upozoriti ih da u trenutnoj situaciji vode računa o racionalnom trošenju proračunskih sredstava.

Uvažavajući činjenicu da su pojedine akcije već isplanirane, u prijedlogu Rebalansa Proračuna, koji bi se na sjednici Gradskog vijeća trebao naći u lipnju, nije planirano ukidanje komunalnih akcija, a ostala sredstva namijenjena mjesnim odborima planirana su u smanjenom iznosu, kao i za sve ostale korisnike proračuna.

 

gradonačelnik Grada Opatije

Ivo Dujmić, ing