Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 7.1.2021.

15. siječnja 2021. u 9.00 sati - Viši stručni suradnik za javnu nabavu i poduzetništvo 

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za javnu nabavu i poduzetništvo u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

1.      M.B., 1991., Opatija

2.      M.B., 1993., Dražice

3.      A.C.D., 1978., Bregi

4.      A.G., 1989., Medveja

5.      Z.M., 1990., Rijeka 

6.      T.M., 1979., Viškovo

7.      N.P., 1972., Kostrena

8.      D.R., 1985., Rijeka

9.      I.S., 1987., Rijeka

10.  E.Š., 1995., Pobri

11.  E.U., 1993., Lovran

12.  K.Z., 1995., Kraljevica

 

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 12.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu) koji je objavljen dana 16. prosinca 2020. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak- 15. siječnja 2021. u 9.00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 16. prosinca 2020. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe postupka prijma u službu.

Tijekom provedbe pisanog testiranja i intervjua obvezna je upotreba zaštitnih maski.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                                                                                                                                                                                   Tamara Pičuljan Bajt, dipl. iur.