Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 24.11.2020.

viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. L.B., 1991., Rijeka
 2. S.G., 1977., Rijeka
 3. A.G., 1989., Medveja
 4. Z.M., 1990., Rijeka     
 5. M.P., 1989., Rijeka
 6. M.P., 1994., Rijeka
 7. M.P., 1983., Lovran
 8. S.S., 1975., Opatija
 9. B.S., 1995, Viškovo
 10. D.V., 1973., Rijeka
 11. L.Z., 1968., Jurdani

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 11.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 28. listopada 2020. g. u  "Narodnim novinama" broj 118/20, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu- 2. prosinca 2020. u 9.00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 28. listopada 2020. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Tijekom provedbe pisanog testiranja i intervjua obvezna je upotreba zaštitnih maski.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Ksenija Gunja, dipl. iur., v.r.