Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 19.10.2020.

viši stručni suradnik za tehničke poslove

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za tehničke poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. A.D., 1986., Rijeka
  2. P.K., 1982., Opatija
  3. N.N., 1983., Viškovo
  4. Z.P., 1978., Rijeka
  5. T.R., 1994., Ičići

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 5.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 23. rujna 2020. g. u  "Narodnim novinama" broj 104/20, ispr.- 106/20, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak- 27. listopada 2020. g. u 10:00 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 23. rujna 2020. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. 

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Tijekom provedbe pisanog testiranja i intervjua obvezna je upotreba zaštitnih maski.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

            Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif., v.r.