Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 4.9.2020.

Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. A.A.O., 1978., Opatija
 2. S.B., 1987., Lovran
 3. S.B., 1974., Lovran
 4. E.B.L., 1988., Rijeka
 5. T.Đ., 1985., Rijeka
 6. P.F., 1988., Rijeka
 7. T.G., 1985., Viškovo
 8. A.G., 1989., Medveja
 9. T.J., 1986., Brseč
 10. I. J., 1982., Pobri
 11. D.K., 1984., Opatija
 12. N.K., 1994., Omišalj
 13. V.N., 1966., Lovran
 14. Z.P., 1984., Ičići
 15. D.P.P., 1976., Opatija
 16. T.R., 1987., Jurdani
 17. J.R., 1980., Lovran
 18. D.Š., 1980., Rijeka
 19. N.T., 1984., Jušići
 20. I.U.G., 1979., Opatija
 21. S.V.J., 1975., Rijeka
 22. M.V.B., 1982., Rijeka
 23. L.Z., 1968., Jurdani

 

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 23.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 7. kolovoza 2020. g. u  "Narodnim novinama" broj 90/20, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak- 11. rujna 2020. g. na pisano testiranje u trajanju od 30 minuta. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija.

Kandidati pod rednim brojem 1. - 11. pisanom testiranju pristupaju u 9:30 sati.

Kandidati pod rednim brojem 12. - 23. pisanom testiranju pristupaju u 11:00 sati.

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu mogu pristupiti intervjuu, koji će se održati u ponedjeljak-14. rujna 2020. g., nakon 12:00 sati. Točan raspored pristupanja intervjuu bit će objavljen na web stranici Grada Opatije (www.opatija.hr)  nakon održanog pisanog testa.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 7. kolovoza 2020. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Tijekom provedbe pisanog testiranja i intervjua obvezna je upotreba zaštitnih maski.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Mr. sc. Zlata Torbarina, prof., v.r.