Grad Opatija
Službene stranice

Opatijska kronika - lipanj

Opatijska kronika - lipanj

Datum: 6.7.2020.

Opatijska kolajnica, plaža Črnikovica, anex FMTU-a, Ugostiteljska škola - centar kompetentnosti...

Pogledajte događaje koji su obilježili lipanj 2020. u Opatiji

OPATIJSKA KRONIKA