Grad Opatija
Službene stranice

Odluka Gradonačelnika II

Odluka Gradonačelnika II

Datum: 16.3.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Opatije, donosi

                                                           

 

 ODLUKU

 

 

  1. Vijećnica Grada Opatije moći će se, od trenutka donošenja ove Odluke do ukidanja mjera, koristiti za obrede vjenčanja pod uvjetom isključivog prisustva samo mladenaca i kumova.

 

  1. U skladu s Odlukom od dana 13. ožujka 2020. godine (KLASA: 011-01/20-01/10, URBROJ: 2156/01-03-20-2) o privremenom zatvaranju Dječjeg vrtića Opatija, zadužuje se ravnateljica da zaključno s danom 18. ožujka 2020. godine osigura dežurstvo odgajatelja u objektu u Opatiji, a za dvoje djece za koje roditelji do danas nisu uspjeli osigurati čuvanje na drugi način. Zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija da obavijesti djelatnike o korištenju godišnjih odmora za vrijeme privremenog zatvaranja vrtića.

Od dana 19. ožujka 2020. godine Dječji vrtić Opatija privremeno će biti zatvoren za svu djecu. Slijedom toga pozivaju se roditelji da najkasnije do 18. ožujka 2020. godine na odgovarajući način zbrinu onu djecu za koju će u prijelaznom razdoblju biti osiguran boravak u vrtiću radi zaposlenosti roditelja i nemogućnosti zbrinjavanja djece na neki drugi način. Roditelji neće biti dužni platiti cijenu vrtića za ono vremensko razdoblje u kojem će Dječji vrtić Opatija biti zatvoren.

 

  1. U razdoblju u kojem će se odvijati virtualna nastava, roditelji neće biti dužni plaćati uslugu produženog boravka, školske marende i/ili ručka, izbornu nastavu talijanskog jezika i sve ostale izvannastavne aktivnosti.

 

  1. Obustavlja se prometovanje opatijskog CITY BUS-a, kako bi se spriječilo nepotrebne međusobne kontakte, širenje zaraze na javnim sredstvima te kako bi se zarazu i mogućnost zaraze COVID-19 virusom svelo na najmanju moguću mjeru.

 

  1. Za sve obveznike komunalne naknade i naknade za uređenje voda, čija obveza dospijeva u mjesecu ožujku ove godine, odgađa se rok dospijeća za 30 dana.

 

  1. Svi zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji u razdoblju od 17. ožujka do 17. travnja zatvore svoje poslovne prostore, oslobađaju se plaćanja zakupnine.

Ostalim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost u prostorima koji nisu u

vlasništvu Grada Opatije, daje se preporuka da zatvore svoje poslovne prostore na

vremensko razdoblje od 30 dana.

 

  1. Rad sastanaka koordinacije Mjesnih odbora Grada Opatije prekida se do 31. ožujka 2020. godine, a po potrebi i na dulje vremensko razdoblje.

 

  1. Do daljnjega se zatvara kantina Grada Opatije.  

 

  1. Ukoliko ne dođe do poboljšanja epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama nadležnih službi razmotrit će se nastavak privremenih mjera, a o čemu će se donijeti pravovremena odluka.

 

 

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ivo Dujmić, ing.