Grad Opatija
Službene stranice

Odluka Gradonačelnika

Odluka Gradonačelnika

Datum: 13.3.2020.

Mjere prevencije širenja epidemije

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Opatije, donosi

                                                           

 

 ODLUKA

 

1.         Zbog osjetnog pogoršanja epidemiološke situacije u neposrednom okruženju, a posebice u Republici Italiji, Dječji vrtić Opatija kojem je osnivač Grad Opatija, privremeno se zatvara i prestaje s radom u razdoblju od 16. do 31. ožujka 2020. godine, a po potrebi i duže.

U navedenom razdoblju osigurat će se boravak djece u vrtiću isključivo za djecu zaposlenih roditelja koji nisu u mogućnosti djecu zbrinuti na drugi način, u prijelaznom razdoblju, dok se  ostala djeca neće primati.

2.         Do dana 31. ožujka 2020. godine trenutno se neće odobravati korištenje javnih površina na području grada Opatije, odnosno svi zahtjevi stranaka bit će odbijeni, kako bi se spriječilo nepotrebne međusobne kontakte te zarazu i mogućnost zaraze COVID-19 virusom svelo na najmanju moguću mjeru.

3.         Ukinut će se prethodno izdane odluke kojima je na zahtjev stranaka odobreno korištenje javnih površina, a u svezi s točkom 2. ove Odluke.

4.         Zabranjuje se korištenje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Opatije za održavanje javnih okupljanja, treninga, seminara i svih drugih zbivanja na kojima se okuplja veći broj ljudi do 31. ožujka 2020. godine (Kulturni dom Zora, Villa Antonio, Centar Gervaise, Ljetna pozornica, Dom Liburnija, Interpretacijski centar Andrije Mohorovičića, Švicarska kuća, Paviljon Juraj Šporer i dr.).

5.         Nalaže se ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojih je osnivač-suosnivač Grad Opatija da ograniče korištenje objekata kojih su upisani vlasnici ili koji su im povjereni na upravljanje a u svezi s točkom 4. ove Odluke (Sportska dvorana Marino Cvetković).

6.         Zadužuju se stručne službe Grada Opatije da izrade informativni materijal u svezi prevencije od zaraze COVID-19 virusom te da informativni materijal učine javnim, putem mrežne stranice Grada Opatije te dostupnih mjesta za javno plakatiranje.

7.         Nalaže se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. da putem mrežne stranice i ostalih dostupnih sredstava informiranja uputi korisnike usluga da se preporučuje održavanje pogreba u krugu uže obitelji.

8.         Nalaže se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. da provede mjere dezinfekcije na gradskoj tržnici koja mu je povjerena na upravljanje, te da o provedenom postavi obavijesti kao i da uputi prodavače da na svojim prodajnim mjestima omoguće dostupnost dezinfekcijskih sredstava.

9.         Nalaže se Gradskoj knjižnici da ograniči svoje usluge na način da onemogući korištenje čitaonice te da omogući posudbu većeg broja knjiga na duže vremensko razdoblje.

10.       Nalaže se na info- punktovima omogućiti korištenje dezinfekcijskih sredstava.

11.       Nalaže se trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama kojih je osnivač-suosnivač Grad Opatija da Gradu Opatiji dostave podatak, ukoliko im je poznat, da li su zaposlenici istih bili u zonama pojačane zaraze ili da li su bili u kontaktu s osobama koje su bile u zonama pojačane zaraze.

12.       Nalaže se Osnovnoj školi „Rikard Katalinić Jeretov“ da postupi sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00155, URBROJ: 533-01-20-0003 od dana 13. ožujka 2020. godine.

                                              

 

                                  

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.