Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUGO

Obavijest o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUGO

Datum: 11.5.2020.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Grad Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, kao Nositelj izrade daje

 

O B A V I J E S T 
O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OPATIJE

 

Gradsko vijeće Grada Opatije na svojoj je sjednici dana 29.travnja 2020. godine, donijelo Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (Sl. nov. PGŽ, broj 14/20).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna prostornog plana mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Opatije - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, M. Tita 3, 51410 Opatija, na web adresi Grada www.opatija.hr ili na telefone 051/680-124, 051/680-136 ili 051/680-137.

 

Nositelj izrade prostornih planova:

GRAD OPATIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje

 

ODLUKA o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUGO