Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za imenovanje glavnog urednika/ce Lista Opatija

Natječaj za imenovanje glavnog urednika/ce Lista Opatija

Datum: 22.1.2020.

Uređivački savjet za gradski list "Opatija", na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija" ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 20/00, 38/06, 6/09 i 27/17), raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje glavnog urednika/glavne urednice gradskog lista "Opatija"

 

            Glavnim urednikom/glavnom urednicom gradskog lista "Opatija" može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

            - magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, društvene ili humanističke struke (što odgovara visokoj stručnoj spremi sukladno prijašnjim propisima),

            - najmanje pet godina iskustva u tiskanim medijima ili deset godina u ostalim medijima,

            - dvije godine iskustva na uređivačkim ili sličnim poslovima.

 

            Kandidati/kandidatkinje su dužni uz prijavu dostaviti preslike dokaza o ispunjavanju natječajnih uvjeta te plan rada. 

            Glavnim urednikom/glavnom urednicom ne može biti imenovana osoba koja uživa imunitet od kaznene odgovornosti, niti stranački dužnosnik. Kandidati/kandidatkinje su dužni uz prijavu dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da ne uživaju imunitet od kaznene odgovornosti i da nisu 

            stranački dužnosnici. Izjava se dostavlja u izvorniku, nije ju potrebno ovjeravati. 

            S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklapa se ugovor o autorskom djelu, a nakon uvida u izvornike dokumenata priložene prijavi. Ugovor se sklapa na dvije godine, uz otkazni rok od tri mjeseca.

            Glavnog urednika gradskog lista ʺOpatijaʺ imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Uređivačkog savjeta.

 

            Prijave se podnose u roku od osam dana od objavljivanja natječaja, na adresu: Grad Opatija, Uređivački savjet za gradski list "Opatija" (s naznakom: "za natječaj – glavni urednik"), Maršala Tita 3, 51410 Opatija.

            Nepotpune ili nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

 

PREDSJEDNIK UREĐIVAČKOG SAVJETA

           Andrej Poščić, v.r.