Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Javni poziv za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Datum: 16.1.2017.

Temeljem odredbi Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih Grada Opatije (SN PGŽ 46/06, 10/09) Grad Opatija raspisuje

 

JAVNI POZIV

 za dodjelu potpora iz Gradskog programa

poticanja zapošljavanja mladih

 

Potpore se dodjeljuju za edukacije iz područja:

·         informatike (verificirani programi koji se upisuju u e-radnu knjižicu)

·         njemačkog jezika turističko-ugostiteljske struke (u trajanju od minimalno 100 sati)

·         francuskog jezika (u trajanju od minimalno 100 sati)

·         ostalih programa za kojima se ukazala potreba na tržištu rada koji se upisuju u e-radnu knjižicu

 

Pravo na potporu imaju osobe koje:

-          su državljani Republike Hrvatske

-          imaju prebivalište na području Grada Opatije

-          imaju do 29 godina života

-          se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

-          imaju preporuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

-          su završile minimalno trogodišnje srednjoškolsko školovanje.

 

Zahtjev se podnosi isključivo na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Opatija na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije (www.opatija.hr ).

Uz  zahtjev se prilažu sljedeći dokumenti:

1.      Životopis u Europass formatu

2.      Preslika domovnice

3.      Preslika svjedodžbe

4.      Potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

5.      Preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Opatija

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog poziva.

 

 

 

          Gradonačelnik

          Ivo Dujmić, ing., v.r.