Grad Opatija
Službene stranice

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri

Datum: 23.1.2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/16-01/51, URBROJ: 2156/01-03/1-17/8 od 12.01.2017., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

 

 

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri

 

 

            Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri provesti će se u razdoblju od 23.01.do 06.02.2017. godine.

 

Tijekom trajanja javne rasprave prijedlog Odluke o stavljanju plana izvan snage, zatim Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage i Urbanistički plan uređenja naselja Pobri izložit će se na javni uvid, od 23.01.do 06.02.2017. godine, u predvorju zgrade Grada Opatija, M. Tita 3 - prizemno, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .

 

Javno izlaganje održati će se:

a)      za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 26.01.2017. u 12,30 sati, u Vijećnici Grada Opatije, M.Tita 3 – prizemno, Opatija

b)      za građane, Vijeća mjesnih odbora i dr.: 26.01.2017. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.

 

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 06.02.2017. godine.

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

     UREĐENJE GRADA OPATIJE