Grad Opatija
Službene stranice

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić

Datum: 30.1.2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/15-02/37, URBROJ: 2156/01-03/1-17/42 od 16.01.2017., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

 

 

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić

 

 

            Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija provesti će se u razdoblju od 30.01.do 13.02.2017. godine.

 

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .

 

Javno izlaganje održati će se:

a)      za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 02.02.2017. u 13,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije, M.Tita 3 – prizemno, Opatija

 

b)      za građane, Vijeća mjesnih odbora i dr.: 02.02.2017. u 17,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.

 

 

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 13.02.2017. godine.

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

     UREĐENJE GRADA OPATIJE