Grad Opatija
Službene stranice

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Datum: 3.12.2020.

Od 7.12. do 21.12. 2020. 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/20-01/8, URBROJ: 2156/01-03/1-20-30 od 24. studenog 2020., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

 

J A V N U    R A S P R A V U

o

Prijedlogu

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

 

         Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije provest će se u razdoblju od 7. 12.2020. godine do 21. 12. 2020. godine. Izmjena plana provodi se samo u tekstualnom dijelu plana dok grafički dio plana nije predmet ove izmjene plana.

 

Važna napomena! Prilikom predmetnih izmjena i dopuna plana NIJE MOGUĆA PRENAMJENA ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE.

Javni uvid u tekstualni dio Plana moći će se izvršiti svakoga radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 9,00 do 15,00 sati u velikoj dvorani Kulturnog doma Zora u Opatiji, Nikole Tesle 2, te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .

          Javno izlaganje održat će se 10. prosinca 2020. godine, u vremenu od 13,00 do 15,00 sati u velikoj dvorani centra Gervais u Opatiji, Nikole Tesle 5 (uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite i preporukama/nalozima drugih nadležnih tijela) te putem online sustava u koji se sudionici javnog izlaganja mogu prijaviti putem e-maila: javna.rasprava@opatija.hr na način da daju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije do 16:00 sati 8. prosinca 2020. godine kako bi im se na vrijeme mogla uputiti pozivnica za online video poziv i upute.

Prijedlozi i primjedbe mogu se izjaviti na zapisnik u vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3 ili putem e-pošte na pisarnica@opatija.hr. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 21. 12. 2020. godine.

 

Molimo zainteresirane da sve potrebne informacije zatraže putem telefona 680-124, 680-137 i 680-136.

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA OPATIJE

 

II ID PPUGO 2020 - odredbe - PPJR-05a

 

Praćenje javnog izlaganja biti će dostupno preko Youtube kanala: