Grad Opatija
Službene stranice

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi

Datum: 14.12.2018.

 Izvješće o javnoj raspravi o  prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone uz naselje Katinići T1-6 – UPU25

    Sukladno čl. 102. st. (3) Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13 i 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o  prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone uz naselje Katinići T1-6 – UPU25.