Grad Opatija
Službene stranice

Izmjena Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Izmjena Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum: 18.9.2020.

Na temelju Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, KLASA:372-01/20-01/50, URBROJ: 2156/01-03/01-20-5, od 15. rujna 2020. godine i članka 3. točke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19, 22/19-ispr., 23/19, 03/20, 06/20, 18/20 i 22/20) gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

 

I Z M J E N U

 NATJEČAJA

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

objavljenog 07. rujna 2020. godine

 

 

  1. Dana 07. rujna 2020. godine na službenim stranicama Grada Opatije (dostupno na: http://www.opatija.hr/hr/natjecaji/zakup-poslovnih-prostora/), Oglasnoj ploči Grada Opatije objavljen je Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Opatiji, u Kulturnom domu „Zora“ na adresi Vladimira Nazora 3., na I. katu, ukupne površine 29,90 m2, za djelatnost kancelarije, uz početni iznos mjesečne zakupnine od 2.631,20 kuna uvećano za iznos PDV-a, a Obavijest o raspisanom Natječaju objavljena je u dnevnom tisku – Novi list dana 07. rujna 2020. godine.

 

  1. Ovom izmjenom natječaja, mijenja se ukupna površina poslovnog prostora koji je predmet  zakupa poslovnog prostora i utvrđeni početni iznos mjesečne zakupnine na način da se Natječajem dodjeljuje u zakup:

 

„Poslovni prostor u Opatiji, u Kulturnom domu „Zora“ na adresi Vladimira Nazora 3., na I. katu, ukupne površine 28,12 m2 uz početni iznos mjesečne zakupnine: 2.479,84 kuna uvećano za iznos PDV-a.“

 

  1. Ostali tekst Natječaja iz toč. I., ove izmjene ostaje neizmijenjen i na snazi.

 

 

KLASA: 372-01/20-01/50

URBROJ:2156/01-03/01-20-6

 

 

 

                                  

GRADONAČELNIK

  Ivo Dujmić, ing.