Grad Opatija
Službene stranice

Informacija o izvršenom povratu sredstava sa računa Grada

Informacija o izvršenom povratu sredstava sa računa Grada

Datum: 28.8.2017.

U uredu gradonačelnika danas je održana konferencija za medije s osvrtom na podatak da je Porezna upava izvršila povrat poreza na promet nekretnina sa računa Grada Opatije na kojoj su više informacija novinarima o temi iznijeli zamjenici gradonačelnika dr.sc. Emil Priskić i Vera Šantić, te pročelnik gradskog UO za financije Danijel Jerman.

Izvijestili su da je dana 10.08.2017.godine sa računa Grada Opatija izvršen je povrat iznosa od 3.436.265,18 kuna po osnovi poreza na promet nekretnina u korist Stečajne mase iza Gradske banke Osijek d.d. Porez na promet nekretnina utvrđuje i naplaćuje isključivo Porezna uprava, a Grad je korisnik toga prihoda.

Do 31.12.2016.godine porez na promet nekretnina bio je zajednički prihod gradova (JLS) i Države i to na način da je

  • do 31.12.2015. Gradu pripadalo 60% od naplaćenog iznosa

  • od 01.01.-31.12.2016. Gradu pripadalo 80% od naplaćenog iznosa.

 

Raspodjelu priliva po izvršenim uplatama vršila je FINA. Izmjenama Zakona krajem 2016.godine, od 01.01.2017.godine porez na promet nekretnina više nije zajednički već isključivo prihod grada (JLS). Međutim sve poslove oko utvrđivanja i naplate i dalje obavlja Porezna uprava dok Grad nema utjecaja u tom postupku.

Prema raspoloživim podacima u predmetnom se slučaju radi o porezu na promet nekretnina utvrđenom u ukupnom iznosu od 1.007.768,31 kn) po rješenjima Porezne uprave iz 2001. (937.524,82 kn) i 2004. (70.243,49 kn) utvrđen obvezniku Gradska banka Osijek d.d. u stečaju. Navedeni iznosi utvrđenog poreza su, zajedno sa obračunatim zateznim kamatama, naplaćeni dana 05.03.2014.godine, pri čemu je ukupno naplaćeni iznos iznosio 2.765.944,16 kuna.

Od navedenog iznosa na račun Grada Opatije raspoređeno je 60% (59,40% budući je od dijela koji pripada Gradu oduzeta i naknada za Poreznoj upravi) odnosno 1.642.970,84 kn (59,40% budući je od dijela koji pripada Gradu oduzeta i naknada za Poreznoj upravi), a ostatak od 1.122.973,32 na račun Državnog proračuna.

Izvjesno je da su se glede plaćanja toga poreza pred tijelima Porezne uprave vodili upravni postupci koji su očito rezultirali rješenjem prema kojem se uplatitelju vraćaju sredstva pri čemu nam pravna osnova nije poznata. Poznato nam je samo da se porezna obveza naplaćivala 13 godina, da je Porezna uprava ostvarila naknadu za „uspješnu“ naplatu, da se žalba obveznika unutar istog Ministarstva rješavala 3 godine te da grad mora vratiti sve posljedice tako odrađenog posla uključivo i dodatne zatezne kamate za vrijeme rješavanja žalbe poreznog obveznika

U konačnici dakle, Grad Opatija je uprihodovao 1.64 mil. kuna, a mora vratiti 3.4. mil kuna, dok je istovremeno Državnom proračunu ostalo uprihodovanih 1.1. mil kuna poreza i naknada za naplatu poreza koji pripada Gradu.

Dakle, uslijed neažurnosti (da ne upotrijebimo neku oštriju riječ) državnih institucija, loših i nedorečenih propisa odnosno čestim izmjenama propisa gradovi su suočeni sa kontinuiranim gubitkom prihoda što planiranje i izvršavanje Proračuna, a time i zadovoljavanje potreba građana predstavlja gotovo nemoguću misiju.

Gubitak 3.4 mil kn predstavlja značajan problem za Proračun Grada (gotovo 30% ukupno planiranih prihoda od poreza na promet nekretnina) posebice uvažavajući činjenicu da nije prethodno najavljen niti je Grad na isti mogao ikako utjecati. Problem je time veći što smo već zašli u drugu polovicu godine kada je vrlo teško Proračun uravnotežiti. Iako vjerujemo da likvidnost proračuna do kraja ove godine neće biti ugrožena, ukoliko prihodi od poreza na promet nekretnina, uslijed ovog povrata, ne budu ostvareni u planiranim iznosima zasigurno će rezultirati negativnim izvršenjem Proračuna za 2017.godinu. Ta bi činjenica mogla izravno opteretiti Proračun za 2018.godinu kada bi se mogući manjkovi trebali pokriti.

Grad Opatija će se u svakom slučaju obratiti nadležnim institucijama i zatražiti povrat dijela iznosa, jer smatramo da se isti treba vratiti u omjeru u kojem je naplaćen. U slučaju da sluha ne bude, spremni smo pokrenuti sudsku zaštitu.