Grad Opatija
Službene stranice

II. DOPUNA POTVRDE GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU  UPUĆUJE SE NA OBJAVU U „SLUŽBENE NOVINE“ PGŽ-E

II. DOPUNA POTVRDE GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU UPUĆUJE SE NA OBJAVU U „SLUŽBENE NOVINE“ PGŽ-E

Datum: 27.4.2021.

Primorsko-goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je II. dopunu Potvrde kojom se potvrđuje da su izuzete mikrolokacije iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom  Primorsko-goranske županije za 2021. godinu.

II. dopuna Potvrde objavljuje se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuje na objavu u „Službene novine“ Primorsko-goranske županije.

 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu u dijelu za koji se izdaje II. dopuna Potvrde još nije stupio na snagu.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu u dijelu za koji se izdaje II. dopuna Potvrde stupiti će na snagu tek osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se tek od navedenog dana podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja, s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom stupio na snagu.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

 

II. DOPUNA POTVRDE