Grad Opatija
Službene stranice

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2020. pokazuje stabilnost i likvidnost gradskih financija

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2020. pokazuje stabilnost i likvidnost gradskih financija

Datum: 6.5.2021.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu, sukladno Zakonu o Proračunu, dostavljen  je Gradonačelniku u zakonskom roku.

U 2020. godini Grad Opatija i proračunski korisnici ostvarili su ukupne prihode i primitke u  iznosu od 150 milijuna 650 tisuća kuna, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 127 milijuna 170 tisuća kuna. Proračun Grada Opatije za 2020. godinu ostvario je pozitivnu razliku, odnosno višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 23 milijuna 480 tisuća kuna. Treba istaknuti da je veći dio viška prihoda namjenski za investicije koje nisu dovršene u 2020. te se prenose u 2021. godinu. Nakon odbijanja toga dijela namjenskih prihoda preostaje 9 milijuna 727 tisuća kuna općih prihoda i primitaka koji će biti raspoređeni za različite namjene temeljem Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2020. godinu. Ukupna zaduženost Grada je 9,39%, što je značajno ispod zakonski dozvoljenog maksimuma od 20%.

- Ostvareni financijski rezultati još jednom potvrđuju dobro upravljanje gradom, uz malu zaduženost. Poduzimane su sve mjere za pravodobno ostvarenje proračunskih prihoda, maksimalno poštivana ekonomičnost i učinkovitost prilikom trošenja proračunskih sredstava, čime smo postigli osnovni cilj uspješne realizacije Proračuna, a to je zadržavanje stabilnosti, uravnoteženosti i likvidnosti. Ovi rezultati poslovanja ujedno pokazuju kako je odluka o ukidanju prireza koja je stupila na snagu od 1. svibnja ove godine financijski opravdana, kazao je gradonačelnik Ivo Dujmić.

Godišnji će izvještaj biti upućen Gradskom vijeću nakon lokalnih izbora i konstituiranja novoga saziva Gradskog vijeća Grada Opatije.