Grad Opatija
Službene stranice

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Opatija - kuća Volosko

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Opatija - kuća Volosko

Datum: 26.2.2019.

Energetskom obnovom ostvarena je ušteda toplinske energije od visokih 74 posto

   Gradu Opatiji odobrena su bespovratna sredstva za projekt „Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Volosko na adresi Katalinićeve stube 9, Opatija“ u sklopu natječaja 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', koji je proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost.

Dobivena sredstva su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u iznosu od 331.783,42 kn) i dijelom iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, dodijeljena putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i europskih projekata (u iznosu od 244.775,94 kn). Ukupna investicija projekta Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Volosku iznosi 1.138.657,40 kn a obuhvaća izradu projektne dokumentacije, radove energetske obnove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta, izradu energetskog certifikata nakon obnove, stručnu podršku partnera te upravljanje projektom i administraciju.

Ukupni iznos bespovratne potpore za energetsku obnovu vrtića iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iznosi 576.559,36 kn. Preostali dio troškova energetske obnove u iznosu od 562,098,04 kn financiran je iz Proračuna Grada Opatije.

- Po završetku radova  napravljen je energetski pregled zgrade nakon obnove i izrađen je energetski certifikat. Energetskom obnovom zgrade vrtića postignut je planirani cilj – smanjenje potrošnje toplinske energije u javnim objektima, odnosno ostvareno je smanjenje projektirane uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje nakon provedbe projekta od 74,01 %, istaknuo je zamjenik gradonačelnika dr.sc. Emil Priskić.

- Cijeli projekt započeo je izradom projektne dokumentacije 2016. godine kao pilot projekt proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost. Glavni projekt energetske obnove za vrtić u Volosku izradila je tvrtka VIGOS d.o.o. Rijeka.U sklopu energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Voloskom izvedene su toplinska izolacija svih vanjskih zidova ugradnjom izolacije sa unutarnje strane, toplinsko i hidroizoliranje međukatne konstrukcije prema tavanskom prostoru, zamjena drvene stolarije, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom i uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode, naglasila je viša stručna suradnica za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima UO za prostorno uređenje Grada Opatije Mirta Tomulić.     

- Vrtić je uređen na zadovoljstvo 50-tak dječice koja polaze vrtić Volosko, kao i zaposlenica Dječjeg vrtića Opatija, što im je osiguralo mnogo bolje i ugodnije uvjete za stručni i pedagoški rad od početka ove predškolske godine, naglasila je ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija Sabrina Jelić.

Radove je izvela Zanatska zadruga ZANATOPREMA RIJEKA uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Rijeci i stručni nadzor DELFIN GRUPE d.o.o. Rijeka. Cijeli projekt energetske obnove zgrade opatijskog vrtića u Volosku vođen je i proveden uz stručni tim Grada Opatije.