Grad Opatija
Službene stranice

Demantij na današnji tekst Novoga lista

Demantij na današnji tekst Novoga lista

Datum: 25.9.2014.

Grad je obzirom na članak u današnjem „Novom listu“ pod naslovom „Grad Opatija isplatio 2,6 milijuna kuna za zemljište oduzeto '91.“ zahtijevao demanti sljedećeg sadržaja:

Netočno je da je gradonačelnik Ivo Dujmić ikada bio na sudskim ročištima u navedenom predmetu, pa zato ne može biti istina navod g. Gorišeka: „...sudac je pitao gradonačelnika imaju li mi kakav zamjenski teren za ponuditi, a on je rekao da nemaju…“.
Netočno je da je gradonačelnik Ivo Dujmić odustao od nagodbe kako se navodi, obzirom da tekst prijedloga nagodbe nije nikada sastavljen, već su u prethodnim mandatima Poglavarstava vođeni samo pregovori u spornoj stvari.
Na kraju, napominjemo da se ne radi o 150 tisuća eura sudskih troškova, nego se radi o iznosu u kunama. U tom djelu presuda je preinačena od strane Županijskog suda, na način da je trošak koji je Općinski sud dosudio u iznosu od 143.524,93 kn, po žalbi Grada Opatije umanjen na 139.416,01 kn. Grad je uložio reviziju protiv pravomoćne presude Županijskog suda.“