Grad Opatija
Službene stranice

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Datum: 11.11.2020.

Na jučerašnjoj 38. sjednici Gradskog vijeća nije usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 25 turističke zone uz naselje Katinići T1 -6. Šest je vijećnika bilo za usvajanje UPU-a 25, pet  suzdržano, a jedan protiv. Gradsko vijeće je, podsjećamo, 2018. godine izglasalo odluku o izradi UPU-a 25 koji pokriva prostor između naselja Ičići i naselja Katinići. Plan je izradio Urbanistički studio Rijeka.

Do daljnjega neće doći niti do preimenovanja ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ulicu Ivana Brozine Slovana. Ta je točka jučer skinuta s dnevnog reda, a obzirom da se nakon 1. prosinca 2020., zbog popisa stanovništva koji će biti proveden idućeg proljeća, ne mogu mijenjati nazivi ulica preimenovanje ulice koje je zbog praktičnih razloga dostave pošte stanovnicima važno, pričekat će još neko vrijeme.

Vijećnici su jučer usvojili Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postaja Opatija. Riječ je o usklađivanju s novim Zakonom o vatrogastvu kojim su značajno izmijenjene odredbe vezane uz formiranje Upravnog vijeća, koje se sada zove Vatrogasno vijeće, kao i procedura imenovanja zapovjednika JVP-a.

Nije usvojen Prijedlog izbora člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na mjesto kojeg je predložen član Akcije mladih Dino Žigulić te će Komisija za izbor i imenovanja ponovno uputiti poziv političkim strankama i predstavnicima nacionalnih manjina da predlože svoje kandidate.

Vijeće je primilo na znanje Informaciju o provedbi zaključka GV-a u svezi izrade nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, a u poduljoj je raspravi bilo riječi o mogućnostima za povećanje udjela prikupljanja reciklabilnog otpada, izgradnji reciklažnog dvorišta i kompostane na području Opatije.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog gradonačelnika o pomoći gospodarstvenicima u prvom tromjesečju iduće godine, vezano uz ublažavanje posljedica epidemija COVID -19 na njihovo poslovanje, pa je tako usvojen Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora kojim će zakupci gradskih poslovnih prostora od siječnja do ožujka 2021. plaćati upola manji zakup.
Značajna će pomoć gospodarstvu biti ostvarena i Prijedlogom Odluke o djelomičnom oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za prvih 5 mjeseci iduće godine. Gospodarskim subjektima koji će u tom razdoblju obavljaju djelatnost komunalna će naknada biti umanjena za 30%. Ova će dva oblika pomoći gradski proračun stajati dva milijuna kuna.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente kojom se obveznicima spomeničke rente - hotelijerima pruža mogućnost da podnesu zahtjev za oslobađanje plaćanja rente u jednogodišnjem iznosu za hotel koji je u prethodnoj godini bio otvoren najmanje 11 mjeseci neprekidno, uz predočenje dokaza (očitanja mjernih uređaja i računa za potrošnju električne energije, vode, otpada i potvrdu Turističke zajednice o plaćenim boravišnim pristojbama). Obveznici moraju imati i izmirene obaveze prema Gradu na dan podnošenje zahtjeva.

Prijedlog Odluke o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora, nakon podulje rasprave, nije usvojen. Prijedlogom gradonačelnika članovima Vijeća mjesnih odbora bila bi osigurana isplata mjesečnog paušala od 150 kuna, a predsjednicima Vijeća 250 kuna.

Prihvaćene su prodaje nekretnina: dvorišta i kuće površine 2146 četvornih metara upisanih u k.o Ičići na čestici k.č. 784/1 kao i prodaja k.č 126 u k.o. Volosko.