Grad Opatija
Službene stranice

Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

2021. godina

Zaključak o Reviziji I. Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Opatija

Zaključak - Civilna zaštita

Godišnji plan razvoja sustava cz ZA 2021.g.

Analiza stanje sustava CZ

Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (pročišćeni tekst)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojba Opatija

Zaključak - Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda


2020. godina

Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Opatije

Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite na području Grada Optija za razdoblje od 2020.  do 2023.g.

Zaklučak o usvajanju sustava civilne zaštite i Godišnjeg plana sustava CZ

Odluka o kriterijima za financiranje redobite djelatnosti Javne vatrogasne postroje Opatija za 2020. godinu

Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Opatije i Općine Matulji u provedbi Odluke  o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešću COVID-19


2019. godina

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatija


2018. godina

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava i civilne zaštite na području Grada Opatija

Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području grada Opatija


2017. godina

Zaključak o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Liburnije

zaključak


Zaključak o usvajanju Analize sustava za 2016.g. i Plan razvoja sustava za 2017. civilne zaštite na području Grada Opatije

zaključak


Zaključak o Analizi stanja sustavaCivilne zaštite na području Grada Opatija

zaključak


Zaključak o usvajanju revizije Procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja Grada Opatije

zaključak


Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije

dokument


Zaključak Analize stanje zaštite i spašavanja i smjernice za 2014.g.

dokument


Dopuna statuta JVP

dokumnet


Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu

dokument


Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Grada Opatije

dokument


Zaključak o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Grada Opatije

dokument


Zaključak o Analizi stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije

dokument


Smjernice zaštite i spašavanja na području Grada Opatije

dokument


Odluka o nadzoru nad provedbom mjera zaštite od požara

dokument