Grad Opatija
Službene stranice

Stambeni odnosi i poslovni prostori

2018.

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih


Ovdje možete preuzeti slijedeće važnije dokumente Grada:

a) stambeni odnosi

Odluka o dodjeli stanova u najam
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
Izmjena Odluke o davanju stanova u najam
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
Odluka o uključivanju Grada Opatije u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
Pravilnik o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam
Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

b) poslovni prostori

 

Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada
Odluke o dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada

c) spomenička renta

Odluka o visini spomeničke rente Grada Opatije
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente
Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente

Dokumenti:
Odluka o davanju stanova u najam
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
izmjena Odluke O NAJMU STANOVA.doc
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju stanova u najam
Odluka o uključivanju Grada Opatije u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
Pravilnik o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz POS
Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
Odluka o dopunama Odluke o poslovnom prostoru
odluka o dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
Pravilnik_o_odredivanju_minimalnih_tehnickih_uvjeta_uredenja_slobodnih_poslovnih_prostora_u_vlasnistvu_Grada_Opatije1.doc
Odluka o visini spomeničke rente Grada Opatije
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
Spomenička renta - Pravilnik
Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente
Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente
Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam
Konačna lista za kupnju stanova POS