Grad Opatija
Službene stranice

Raspolaganje nekretninama

2019.godina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

Odluka o ukidanju statusa javno dobro k.o. Pobri 

2017. godina

Ukidanje statusa javnog dobra - dio ulice Stanka Jurdane


2016. godina

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama

dokument

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra - groblje Veprinac

dokument


Odluka o ustroju baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina

odluka


Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

odluka


Zaključak po prijedlogu Hrvatskog fonda za privatiziaciju za sklapanje sudske nagodbe u svezi dionica LRH d.d. Opatija

dokument


Odluka o raspolaganju nekretninama

dokument


Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Opatije

dokument