Grad Opatija
Službene stranice

Prostorno planiranje

2021. GODINA

Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatija

Odluku o donošenju IIi. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Naselja Opatija (UPU 1)

2020. GODINA

Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja

Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija

Zaključak - Izvješće o stanju u prostoru

Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2015. - 2018.

Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostrnog plana uređenja Grada Opatija

Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatija

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

Odluka o davanju suglasnosti na dogradnju vatrogasnog doma DVD Učka

2019. godina

Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (Upu 1)


Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 turističke zone uz naselje Katinići T1-6

dokument 


 

Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Optija UPU 1

dokument


 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić (UPU 3)

dokument


 

Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana naselja Ika - Oprić

dokument


Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pobri

dokument


Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Opatija

dokument


Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urban ističkog plana uređenja naselja Ičići

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Opatija

dokument


Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići 

dokument


Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika i Oprić

dokument


Odluka o davanju prethodne suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Rijeka

dokument


Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije

dokument


Odluka o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)

dokument


Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Poljane - Menderi - Strmice (UPU20)

dokument


Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

dokument


Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

dokument


Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Dobreć

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2

dokument


Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Travičići

dokument


Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 6 - naselja Pobri

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

dokument


Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić (UPU 3)

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

dokument


Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)

dokument


Odluka o donošenju UPU-a naselja Okoli Dujmići-Falalelići-Katanići (UPU 14)

dokument


Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja središta naselja Ičići (DPU 1)

dokument


Odluka o izradi detaljnog plana uređenja Triestine - DPU 2

dokument


Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 23 - Rekreacijske zone Ika (UPU 23)

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 13 - naselja Travičići

dokument


Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Opatije (UPU 1)

dokument


Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)

dokument


Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 18 - naselja Puhari

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 13 - naselja Travičići

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 5 - naselja Dobreć (uključivo namajene T2 i R7) i naselja Kras, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica

dokument


Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

dokument


Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Ičići

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 20 - naselja Poljane - Menderi - Strmice (UPU 20)

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 6 - naselje Pobri (uključivo namjenke K1 i R7)

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 11 - naselja Kolavići (UPU 11)

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 14 - naselja Okoli Dujmići - Falalelići - Katinići (UPU 14)

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 23 - Rekreacijska zona Ika

dokument


Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja 3 - naselje Ika Oprić

dokument


Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Grada Opatije

više


Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije za razdoblje od 2007. do 2010. godine

dokument


Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2003. - 2006. godine

dokument


Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić (UPU3)

dokument