Grad Opatija
Službene stranice

Osnovni akti

2021. GODINA

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Optije

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Optija

2020. GODINA

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatija

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Opatije

Izmjena Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća

2019. GODINA

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeće mjesnog odbora Oprić

Izmjena Odluke o javnim priznanjima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave

Izmjena Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća

2018. GODINA

Statut Grada Opatije (pročišćeni tekst)

Ispravak Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije

Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije


Odluka o načelnika, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Opatije

dokument


Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjeni i dopunu Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

dokument


Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

dokument


Zaključak o usvajanju Strategije razvoja Grada Opatije 2014. - 2020.

dokument


Strategija razvoja Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradske uprave Grada Opatije

dokument


Pročišćeni tekst Poslovnika

dokument


Pročišćeni tekst Statuta

dokument


Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije

dokument


Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatija

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument


Odluka o ustroju i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (pročišćeni tekst)

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Statut Grada Opatije

dokument


Izmjene etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji

dokument


Izvješće Etičkog odbora za 2007. godinu

dokument


Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Opatije

više


Opći akti Gradskog vijeća Grada Opatije


Statut Grada Opatije

dokument


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Vjerodostojno tumačenje Statuta Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije (pročišćeni tekst)

dokument


Statut Grada Opatija (pročišćeni tekst)

dokument


Pravilnik o dodatnim standardima pristupa službenim informacijama Gradske uprave Grada Opatije

dokument


Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva

dokument


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije (pročišćeni tekst)

dokument


Odluka o izmjeni odluke o javnim priznanjima Grada Opatije

dokument


Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji

dokument


Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument