Grad Opatija
Službene stranice

Nagrade grada

2021. godina

Odluka o dodjeli Nagrada Grada Opatija 

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije

2020. godina

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatie za životno djelo

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije


 

2019.

Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije


Nagrada Grada Optije u 2018. godini

Nagrada Grada Opatije za životno djelo

dokument

Nagrada Grada 

dokument


 

Nagrada Grada Opatije u 2017.

Nagrada Grada Opatije za životno djelo

dokument


Nagrada Grada Opatije

dokument


Nagrada Grada Opatije u 2016.

Nagrada Grada Opatije za životno djelo

dokument


Nagrada Grada Opatije

dokument


Nagrada Grada Opatije u 2015.

Nagrada Grada Opatije za životno djelo

dokument


Počasni građanin Grada Opatije

dokument


Nagrada Grada Opatije

dokument


Nagrada Grada Opatije u 2014.

Nagrada Grada Opatije za životno djelo

dokument


Nagrada Grada Opatije

dokument


Nagrade Grada Opatije u 2013

dokumant

dokument


Nagrade Grada Opatije 1998 - 2012

dokument


Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatija za 2011.g.

dokument


Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije - 2010.

dokument


Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo - 2010.

dokument


Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije - 2010.

dokument