Grad Opatija
Službene stranice

Imenovanja

2020. GODINA

Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Opatije

Rješenje o razrješenju i izboru člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Opatije

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin"

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

Odluka o imenovanju glavne urednice gradskog lista "Opatija"

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncijskih odobrenja

2019. GODINA

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

rješenje

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

rješenje


 

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

rješenje


 

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatija

rješenje


 

Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatija

odluka


 

2018. GODINA

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za predstavke i pritužbe

dokument


 

Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


 

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo poduzetništvo i turizam

dokument


 

Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije 

dokument


 

Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za Statut, Poslovnik  i  normativnu djelatnost

dokument 


 

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za komunalno  gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

dokument 


 

Rješenje o imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

dokument


 

Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež županijskog suda u Rijeci

dokument


 

Rješenje o izboru članova Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva

dokument


 

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam

dokument


 

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za sport i tehničku kulturu

dokument


 

2017. GODINA

Odluka o imenovanju glavne urednice gradskog lista "Opatija"

dokument


 

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Opatije

dokument


 

Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež županijskog suda u Rijeci

dokument 


                       

Odluka o imenovanju privremene glavne uredn ice gradskog lista "Opatija"

dokument


 

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Etičkog odbora

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno komunalna i imovinsko pravna pitanja

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Uređivačkog savjeta lista Opatija 

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predstavnika Grada u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovniki normativnu djelatnost

dokument


Rješenje o izboru Mandatne komisije

dokument


Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja

dokument


Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

dokument


Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

dokument


Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proračun i financije

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica

dokument


Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin"

dokument


Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Rješenje o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proračun i financije

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Etičkog odbora

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Uređivačkog savjeta

dokument


Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

dokument


Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta

dokument


Povjerenstvo za procjenu troškova

dokument


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta potrošača javnih usluga Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova gradskog povjerenstva za procjenu šteta

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

dokument


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanje nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu

dokument


Rješenje o izboru predsjednija i članova Odbora za društvene djelatnosti

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djalatnost Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru predsjednice i članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika JVP

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća

dokument


Odluka o imenovanju ravnateljice knjižnice

dokument


Zaključak o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

dokument


Rješenje o razrješenju dužnosti člana odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuiopćinsku suradnju i imenovanju člana Odbora

dokument


Odluka o formiranju i imenovanju zapovjedništva civilne zaštite 

dokument


Odluka o imenovanju počasnim građaninom

dokument


Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća DV Opatija

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

dokument


Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

dokument


Rješenje o utvrđivanje prestanka mandata članova Odbora za prostorno uređenje planiranje i zaštitu okoliša i imenovanju članova Odbora

dokument


Rješenje o utvrđivanju prestanka mandata članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja

dokument


Rješenje o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja

dokument


Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice

dokument


Rješenje o utvrđivanju prestanka mandata članova Odbora za pitanje nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge i imenovanju članova Odbora

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Uređivačkog savjeta gradskog lista "Opatija"

dokument


Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

dokument


Rješenje o imenovanju Etičkog odbora

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i planova ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

dokument


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imnenovanje i preimenovanje ulica

dokument


Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci

dokument


Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjićnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i domovinskog rata

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

dokument


Rješenje o oizboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Uređivačkog savjeta lista "Opatija"

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popis birača

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja

dokument


Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Gtatut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komicije Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Zaključak o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole "Rikard Katalinić Jerotev" Opatija

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

dokument


Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Rješenje o utvrđenju prestanka obnašanja dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Opatije

dokument


Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva

dokument


Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice "Viktora Cara Emina" Opatija

dokument


Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije

dokument


Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine donosi Rješenje o Povjerenstu za ravnopravnost spolova

dokument


Rješenje o imenovanju člana Komisije za pitanje boraca antifašističkog i domovinskog rata

Gradskog vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine donosi Rješenje o imenovanju člana Komisije za pitanja borada antifašističkog i domovinskog rata

dokument


Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument