Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva financijskih akata

Ostvarenje proračuna Grada Opatije za 2004. godinu

Ostvarenje proračuna za I - IV u excel dokumentu za preuzimanje

dokument


II izmjene i dopune proračuna Grada Opatije za 2007. godinu

8. II. IZMJENE plan 2007 - razvojni1
6. II.izmjene proracuna 2007 posebni dio
7. II.izmjene proracun 2007.funkcijski
5. II.izmjene opci proracun 2007


PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2007. GODINU

01032004gradOBVEZE
PROJEKCIJA
pror.funk 2007
projekcija 2009-1
projekcija 2007
Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2007.g.
Izvedbeni plan za 2007. - i obrazl.
plan 2007
proracun posebni 2007
proracun opci 2007


Odluka o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje investicijskih radova i nabavku opreme za višenamjensku dvoranu-kino

Odluka u word dokumentu za preuzimanje

dokument


Odluka o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma

više


ODLUKA O ZADUŽIVANJU KOD ZAGREBAČKE BANKE D.D. ZA FINANCIJRANJE KAPITALNIH ULAGANJA ZA LJETNU POZORNICU GRADA OPATIJE

Odluka u Word dokumentu za preuzimanje

dokument


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007.
GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRSTRUKTURE ZA 2007. GODINU

Progr odrzavanja 2007
Program izgradnje 2007 - tablica
Progr gradnje 2007-usvojeno-TEKST


PRORAČUN GRADA OPATIJA SA IZMJENAMA ZA 2004. GODINU

Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:

II IZMJENE PRORACUNA GRADA OPATIJA ZA 2004 GODINU
I IZMJENE PRORACUNA GRADA OPATIJA ZA 2004 GODINU
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2004. GODINU
I. IZMJENU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2004. GOD
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvrsavanju Proracuna Grada Opatije za 2004 godinu
II. IZMJENU I DOPUNU GODISNJEG PROGRAMA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2004. GODINU
III IZMJENE PRORACUNA GRADA OPATIJA ZA 2004. GODINU
Projekcija Proracuna Grada Opatija od 2004-2006. godine
Odluka o izvrsavanju Proracuna Grada Opatija za 2004.g.
Plan proracuna Grada Opatija za 2004.


III. izmjena Proračuna Grada Opatije za 2005.g. i Proračun za 2006.g.

Odluka-III izmjena
Proracun za sport 2006
2006 plan OBJAVA
2006 plan - projekcija OBJAVA
2005 III izmjene OBJAVA


Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2007. godinu

dokument


Izvršenje proračuna Grada Opatije za I - VI 2007. godine

4. IZVRSENJE 2007 - razvojni progr.
3. IZVRSENJE I-VI 2007-funkcIJSKA
2. IZVRSENJE proracuna I-VI 2007
1. IZVRSENJE OPCI proracun 06 2007


Dokumenti:II. izmjena Proračuna i ostvarenje kapitalnih ulaganja za VI. mjeseci usvojeni na sjednici Gradskog vijeća 28.07.2005.

Ukupna sredstva Proračuna u iznosu od 125.192.435,00 kuna raspoređena su po programima, podprogramima, aktivnostima i projektima.

stvarenje kapitalnih ulaganja 2005 I-VI
2005 II izmjene proracuna


Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2004. godinu

Odluka u word dokumentu za preuzimanje

dokument


PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2005. GODINU

2004 izvrsenje1
2005 I izmjene1
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2005. GODINU
Program redovnog odrzavanja komunalne infrastrukture za 2005 godinu
GODISNJI PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2005. GODINU
ODLUKU o izvrsavanju Proracuna Grada Opatije za 2005. godinu
PROJEKCIJU PLANA PRORACUNA GRADA OPATIJA ZA 2005. DO 2007. GODINU
PLAN PRORACUNA GRADA OPATIJA ZA 2005. GODINU


RAZVOJNI PROGRAM ZA 2006. GODINU

dokument


Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

dokument


II izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Izmjena programa odrzavanja - tablica 1 -2
II izmjene godisnjeg programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu


Proračun za 2006.- prva izmjena

Dokument je u xls. formatu

dokument


Odluka o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu

dokument


Proračun za 2006. druga izmjena

dokument


ODLUKA O PRIHVAĆANJU INVESTICIJSKIH ULAGANJA NA LJETNOJ POZORNICI GRADA

Odluka u Word dokumentu za preuzimanje

dokument


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2007. GODINU

Posebni proracun 2007-I izmjene
I. Izmjena programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastruktrue za 2007. godinu
Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
I. Izmjena godisnjeg programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
Plan razvojnih programa 2007-2009
I. Izmjene projekcije proracuna Grada Opatije za razdoblje 2008-2009.godine
I. Izmjena projekcije proracuna Grada Opatije za razdoblje 2008.-2009.
I. Izmjene i dopune proracuna Grada Opatije za 2007. godinu


IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINE

dokument


Komunalna infrastruktura u 2005. godini

Financijske dokumente o programima redovnog održavanja i gradnje moguće je preuzeti u Wprd i Excel dokumentu.

Progr odrz ostv04
Progr odrz ostvarenje04
Progr gradnje ostvarenje04


Odluka o prihvaćanju investicijskih ulaganja (inv. radovi i oprema) u višenamjensku dvoranu-kino

Odluka u word dokumentu

dokument


II izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

IZMJENA PROGRAMA IZGRADNJE-tablica 1- 2
II izmjene programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu


II. I III. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

III izmjena programa gradnje kom.infr. za 2006 - tablica
III izmjena programa gradnje objekata za 2006. tekst
Program odrzavanja II IZMJENE 2006-tablica
II izmjena programa odrzavanja za 2006. tekst


Ostvarenje proračuna za 2005.g.

Dokument u xls. formatu

dokument


III izmjene i dopune proračuna Grada Opatije za 2006. godinu

2006 III izmjene
proracun posebni 2006
proracun opci 2006
OBRAZ.III-06.bjava
izmjene fun 2006


IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2006. GODINU

dokument


IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU

dokument


Proračun u malom

dokument


Izmjene Proračuna za 2007. godinu

III-izmjena-plana-redovnog-odr-07
-III-izmjena-plana-gradnje-07
5.Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-izvrs.Pror.za-2007.g.
4.-III.-IZMJENE-plan-2007---razvojni
3.-III-Izmjene-Proracuna-2007.funkcijska
2.-III.-Izmjene-Proracuna2007.posebni-dio
1.III-Izmjene-Proracuna-2007.-opci-dio