Grad Opatija
Službene stranice

Financijski akti

2021.

Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije

Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalenić Jeretov Opatija za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Optije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini

Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2021.-2023. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2021. godinu

Proračun Grada Opatije za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu


2020.

II Izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2020.-2022.godine

II izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnikai zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Odluka o porezima Grada Opatija

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2019.g. i sukcesivnom poriću manjka u periodu 2020.-2022.g.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Progračuna Grada Opatije za 2020.g.

Izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2020. - 2022.g.

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2020.

Odluka o raspodjeli razultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2019. godinu i sukcesivnom pokriću manjka u preriodu 2020.-2022.g.

Dopuna programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godinu.

Program poticanja razpošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini

Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2020 - 2022.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.

Proračun Grada Opatije za 2010. i projekcije za 2021. i 2022.


2019.

Odluka o izmjenama Odluke o prirezu poreza na dohodak

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke porezima

II Izmjene Proračuna Grada Opatija za 2019.

Odluka o porezu na potrošnju

Polugodišnje izvršenje proračuna Grada Opatije za 2019. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiraje političkih stranaka i nezavisnih vijećnica u 2019. godini

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2018. godinu

I Izmjena Programa utroška spomeničke rente za 2019. godinu

I Izmjene Proračuna Grada Opatija za 2019. - Posebni dio

I Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije ze 2019.

Izvršenje Proračuna za 2018. po programima, aktivnostima i projektima

Izvršenje proračuna 2018. - II Poseban dio

Izvršenje proračuna 2018. (rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)

Izvršenje Proračuna 2018. ( račun financiranje prema izvorima financiranja)

Izvršenje Proračuna za 2018. - (prihodi i rashodi prema izvorima financiranja)

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka I-XII 2018.

Izvršenje Proračuna 2018. - opći dio (račun financiranja)

Izvršenje Proračuna 2018. -opći dio

Godišnje izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2018.g.

Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te rezvoja zaleđa u 2019. godini

Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini

Odluka o dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robizonski smještaj

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještanoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robizonski smještaj

Proračun Grada Opatije za 2019. i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Opatija za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatija za 2019. godinu

Plan razvojnih programa Gada Opatija za 2019. - 2021. gdinu

Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu 

Program utroška spomeničke rente za 2019. godinu

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatija za 2019. godinu

Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Opatije za vijećnike s liste grupe birača


2018.

I Izmjene proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

Polugodišnje izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna za 2017. godinu

Izmjena i dopuna programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvopja zaleđa u 2018. 

Izvršenje proračuna Grada Opatije za 2017. po programima, aktivnostima i projektima

Izvršenje proračuna  Grada Opatija za 2017. - II Poseban dio 

Izvršenje proračuna Grada Opatija za 2017. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvršenje proračuna Grada Opatija za  2017. račun financiranja prema izvorima financiranja

Izvršenje proračuna Grada Opatije za 2017.račun prihoda i rashoda prema izvoru financiranja

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih zadataka u 2017.

Izvršenje proračuna Grada Opatije za 2017. račun financiranja

Izvršenje proračuna Grada Opatije za 2017. račun prihoda i rashoda

Izvršenje proračuna Grada Opatije za 2017. godinu - opći dio

Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

Odluka o zaduženju za refinanciranje kredita za projektiranje i izgradnju Centra Gervais

Proračun Grada Opatije za 2018. i Projekcija za 2018. - 2020.

Opći dio

Posebni dio

Plan razvojnih programa 2018-2020.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

Program utroško boravišne pristojbe

Program utroška spomeničke rente za 2018.

Program javnih potreba u sportu za 2018. 


Proračun 2017.


Izvršenje proračuna Grada Opatije po programskoj klasifikaciji

dokument


Izvršenje proračuna Grada Opatije po ekonomskoj klasifikaciji

dokument


Izvršenje proračuna I-VI 2017. posebni dio

dokument


Izvršenje proračuna I-VI 2017. opći dio

dokument


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Opatije za 2017. godinu

dokoment


Izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za 2017 2019

dokument


Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2016.g.

dokument


Odluka o porezu na potrošnju

dokument


Program utroška spomeničke rente za 2017.g. 

dokument


Program utroška boravišne pristojbe za 2017.g.

dokument


Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu

dokument


Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavku proizvedene dugotrajen imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2016. godinu

dokument


Proračun 2016.


Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015.g.

program


Proračun 2015.


Proračun 2014.


Izmjene plana razvojnih programa

dokument 


Odluka o rasporedu rezultata poslovanja 2013.

dokument


Izvedbeni plan i porebe djece Grada

dokument


Program rada Svjeta mladih

dokument


Ekonomska klasifikacija

dokument


Programska klasifikacija

dokument


Proračun 2013.


Proračun 2012.


Izmjena i dopuna Odluke o porezima građana

dokument


Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011.

dokument


Izmjene odluke o porezima grada Opatije

dokument


Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

dokument


Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije

dokument


Odluka o porezima Grada Opatije

dokument


Proračun 2011.


Proračun 2010.


Zaključak o prihvaćanju revizije

dokument


Proračun 2009.

Opći dio
Posebni dio
Funkcijski proračun
Razvojni programi 2009.- 2011.
Projekcija proračuna Grada Opatije za 2009. - 2011.
Odluka o izvršenju Proračuna za 2009.
Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece
Izvršenje Proračuna opći dio 2008.
Izvršenje proračuna 2008. - posebni dio
Izvršenje proračuna funkcijska klasifikacija 2008.
Izvršenje 2008-2010. razvojni programi
Odluka o raspodjeli 2008.
I. Izmjena proračuna 2009. opći dio
I. Izmjene proračuna 2009. - posebni dio
Izvršenje proračuna funk.klasif.
Razvojni program 2009.-2011. po izvoru financir.
Projekcija proračuna Grada Opatije za 2009.-2011
Odluka o izvršavanju Proračuna 2009.
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli razultata poslovanja za 2008. godinu
Izvršenje proračuna Grada Opatije za I-VI godine
Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01. do 30.06.2009.
Izvršenje proračuna I-VI funkcijska klasifikacija
IV Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje I - VI 2009.
II. Izmjene i dopuna proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
II Izmjene proračuna poseban dio
Izmjene proračuna funkcijska klasifikacija
Plan razvojnik programa za razdoblje 2009. 2011. godine
Projekcija proračuna Grada Opatije za 2009.-2011
Izmjena odluke o izvršavanju proračuna za 2009.g.
IIIIzmjene Proračuna 2009.
III izmjene Proračuna 2009. - posebni dio
Funkcijska klasifikacija 2009.
III izmjena Razvojni program 2009.-2011.
III Izmjena odluke o izvršavanju proračuna 2009.
Izvršenje proračuna za 2009.


Proračun 2008.

Program_gradnje_08
Progr_odrzavanja_08
Projekcija_proracuna_Grada_Opatija_2008-2010_-_objava
Plan_Proracuna_Grada_Opatija_za_2008_-_objava
Izvedbeni_plan_za_2008._-_i_obrazl..doc
7.odluka_o_izvrsanju_za_2008.g..doc
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2007. godinu
I Izmjene plana proračuna za 2008. godinu
I Izmjene projekcije proračuna Grada Opatije za 2008. - 2010. godine
Izvršenje proračuna Grada Opatije za I-VI 2008.g.
Izvršenje proračuna Grada Opatije za I - VI 2008. g. - Posebni dio
Izvršenje proračuna Grada Opatije za I - VI 2008. g. - Funkcijski dio
Izvršenje plana razvojnih programa za I - VI 2008. g.
II Izmjene i dopune plana Proračuna Grada Opa ...
Programski proračun Grada Opatije za 2008. g.
Izmjene proračuna funkcijska klas.
IV Plan razvojnih programa za razdoblje 2008. - 2010. g.
II Izmjene Projekcije proračuna Grada Opatije za 2008. - 2010. g.
Opći dio III. izmjene proracuna 2008.
Programski dio III. izmjene proračuna 2008.
III. izmjene proracuna funk.
Odluka o izvr. Proračuna - Izmjene 2008.
2008-2010. Razvojni programi


Odluka o prirezu

dokument