Grad Opatija
Službene stranice

Akti Gradskog poglavarstva Grada Opatije

Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite

dokument


Izmjene etičkog kodeksa gradske uprave Grada Opatije

dokument


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem nadzoru

dokument


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

dokument


Rješenje o imenovanju glavnog urednika gradskog lista "Opatija"

dokument


Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija

dokument


Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatije

dokument


Izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

dokument


Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

dokument


ETIČKI KODEKS GRADSKE UPRAVE GRADA OPATIJE

dokument


ODLUKA O DAVANJU STANOVA U NAJAM

dokument


ODLUKA O POPISU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA OPATIJE

Popis_Nerazvrstanih_cesta_u_Gradu_Opatija.xls

Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije

dokument