Grad Opatija
Službene stranice

Sastav Gradskog vijeća 2013. – 2017.

1. Prof.dr.sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med. Pobri, Pužev breg 6/b - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

e-mail: viktor.persic@opatija.hr

2. BRUNO STARČIĆ, Opatija, Matka Brajše 18 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

POTPREDSJEDNIK

e-mail: bruno.starcic@opatija.hr

3. O'BRIEN SCLAUNICH, Opatija, Andrije Štangera 45 - lista IDS

 POTPREDSJEDNIK

e-mail: o'brien.sclaunich@opatija.hr

4. dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ, Opatija, Nova cesta 127 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 ČLAN

e-mail: ksenija.bazdaric@opatija.hr

5. LUCIJAN KOS, Opatija, Mileve Sušanj 10 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 ČLAN

e-mail: lucijan.kos@opatija.hr

6. DUŠAN MUŠĆO, Opatija, Eugena Kumičića 3 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 ČLAN

e-mail: dusan.musco@opatija.tcloud.hr

7. Dr. sc. Lidija Bagarić, Opatija, Put za Trbuhovac 4 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 ČLAN

e-mail: lidija.bagaric@opatija.tcloud.hr

8. MARKO LOVRETIĆ, Pobri, Dragi 6 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 ČLAN

e-mail: marko.lovretic@opatija.tcloud.hr

9. DANKO ŽITINIĆ, Pobri, Pužeb breg 33 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 ČLAN

e-mail: danko.zitinic@opatija.tcloud.hr

10. IVONE ŠABARIĆ RUBEŠA, Opatija, M. Tita 114 - lista SDP, HNS, HSU, ZS, ARS

 ČLAN

e-mail: ivone.sabaricrubesa@opatija.tcloud.hr

11. Prof. dr. sc. ROBERTO ŽIGULIĆ, Ika, Primorska 28 - lista IDS

 ČLAN

e-mail: robert.zigulic@opatija.tcloud.hr

 

12. IVAN JURIČIĆ - GRUPA BIRAČA (zamijenio Ernija Gigante Deškovića)

 ČLAN

e-mail: ernie.gigante-deskovic@opatija.hr

13. NIKICA PAŽIN, Opatija, Rikarda Katalinića Jeretova 29 - lista AM, LIST, PGS,

 ČLAN

e-mail: nikica.pazin@opatija.hr

14. IGOR PUŽ, Veprinac, Pehji 2 -- lista AM, LIST, PGS,

 ČLAN

e-mail: igor.puz@opatija.hr

15. dr.sc. ROBERT KURELIĆ, Opatija, Maršala Tita 120 - lista AM, LIST, PGS

 ČLAN

e-mail: robert.kurelic@opatija.tcloud.hr

16. GORAN CRNKOVIĆ, Opatija, Maršala Tita 25 - lista HDZ

 ČLAN

e-mail: goran.crnkovic@opatija.hr

17. MARKO ĆORIĆ, Opatija, Joakima Rakovca 16 - lista HDZ

 ČLAN

e-mail: marko.coric@opatija.hr