Grad Opatija
Službene stranice

Službenik za informiranje

Tamara Pičuljan Bajt, dipl.iur.
Tel: 051 / 680 117
Fax: 051 / 701 316
e-mail: sluzbenik.informiranje@opatija.hr

 


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Opatija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13.).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Opatija. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Grad Opatija, M. Tita 3, 51410 Opatija
  • na broj fax-a: 051 701 320
  • elektroničkom poštom na: grad.opatija@opatija.hr
  • ili donijeti osobno u pisarnicu Grada, radnim danom od 08.00 do 16:00 sati (pauza od 11.00 do 11.30)

 

OBRAZAC - ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem čl. 36. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 141/06) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

adresa: M.Tita 3, 51410 Opatija

telefon: 051 / 680-148

fax: 051 / 701-253