Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

Obavijest o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

Datum: 9.7.2018.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Grad Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, kao Nositelj izrade daje

 

O B A V I J E S T 
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA OPATIJA

 

Gradsko vijeće Grada Opatije je na sjednici održanoj 27.lipnja 2018.godine donijelo Odluku o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1) koja je objavljena 30.lipnja 2018.godine u Službenim novima PGŽ br. 21/18.

O prijedlogu Plana provest će se javna rasprava a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Opatije - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, M. Tita 3, 51410 Opatija, na web adresi Grada  www.opatija.hr ili na telefone 051/680-136, 051/680-137. 

 

KLASA:   350-01/18-02/01

URBROJ: 2156/01-07/1-18-6

Opatija,  02. srpnja 2018.