Grad Opatija
Službene stranice

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika – Oprić (UPU 3)

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika – Oprić (UPU 3)

Datum: 26.3.2018.

Sukladno čl. 102. st. (3) Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13 i 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika – Oprić (UPU 3).