Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva vijesti

PROVEDENI IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U OPATIJI

Datum: 11.7.2011.

Opatija, 11.srpnja 2011.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Opatije objavilo je rezultate izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji, provedenih 10.srpnja 2011.

U Vijeće srpske nacionalne manjine izabrani su Mile Basarić, Nada Đukić, Slavko Gvoić, Nevenka Jurić, Obrad Maleš, Ratko Maletić, Biljana Opačić, Mihajlo Savanović, Borka Štrbac.

Na popisu birača srpske nacionalne  manjine bilo je upisano ukupno 363 birača, glasovalo je njih 23 birača, a važećih glasačkih listića bilo je 23.

Na izborima za predstavnika albanske nacionalne manjine izabran je Gani Xharrahi. Na popisu birača albanske nacionalne  manjine bilo je upisano ukupno 86 birača, glasovalo je 2 birača i važećih glasačkih listića bilo je 2.

Na izborima za predstavnika slovenske nacionalne manjine izabrana je Nikolaja Stock. Na popisu birača slovenske nacionalne  manjine bilo je upisano ukupno 138 birača, glasovao je 1 birač i važećih glasačkih listića bilo je 1.

Na izborima za predstavnika talijanske nacionalne manjine izabrana je  Sonja Kalafatović.Na popisu birača talijanske nacionalne  manjine bilo je upisano ukupno 169 birača, glasovalo je 25 birača a važećih glasačkih listića bilo je 25.