Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Datum: 18.3.2021.

Rok za podnošenje ponuda 8 dana 

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 18. ožujka 2021. godine, objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije

 

 

  1.    Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina

               (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 2 lokacije na

         šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina

         (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Prodaja palačinki, wafla, muffina, mini donutsa i snacksa pokretnom

         napravom – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne

         površine).

 

  1.    Prodaja smoothija (pripravaka od svježeg voća i povrća) i hladno prešanih

         sokova – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

 

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2021. godine.

 

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se

koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

 

  • «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna,
  • «za sve druge namjene (lokacija III., IV. i V.)» 20,00 kuna.

 

Posebno se napominje da se iznos poreza na privremeno korištenje javnih površina neće mijenjati, bez obzira na eventualno smanjenje poslovanja zbog trenutne epidemiološke situacije uvjetovane COVID-19 virusom.

 

Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno

rješenje s utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada

Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

UVJETI JAVNOG POZIVA

 

                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                           Ivo Dujmić, ing.