Grad Opatija
Službene stranice

Zaključak Vlade o objavljivanju informacija o javnoj nabavi

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur. broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

U nastavku se nalazi Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Grad Opatiju.

Dokumenti:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

1. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

2. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

3. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

4. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

5. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

6. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

7. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

8. dopuna pregleda sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja