Grad Opatija
Službene stranice

Sukob interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Grad Opatija objavljuje

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA GRAD OPATIJA

NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 76. stavka 2. točke 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi Grad Opatija  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

1. MAREA d.o.o., Ičići,

2. B.W.A. d.o.o., Opatija,

3. EPO / EXPERT POSLOVNIH ODLUKA, Opatija.

 

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis se objavljuje na internetskoj stranici www.opatija.hr.