Grad Opatija
Službene stranice

ARHIVA NADMETANJA

2021. GODINA

Obavijest o nadmetanju - usluga prijevoza - City bus

Obavijest o nadmetanju -  cesta Trinajstovica

 

2020. GODINA

Obavijest o nadmetanju:

Mobilna telefonija

Uređenje društvenog doma u Voloskom - MOHO II. faza

Usluga prijevoza putnika - City bus

Rekonstrukcija zgrade Doma u Veprincu - III. faza - po sistemu "ključ u ruke"

Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

Rekonstrukcija zgrade Doma u Veprincu - III. faza

Poštanske usluge

 

Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informarmacijama:

Rekonstrukcija zgrade Doma u Veprincu - III. faza - po sistemu "ključ u ruke"

 

2019. GODINA

Obavijest o nadmetanju:

Uređenje društvenog doma u Voloskom

Usluga prijevoza putnika - City bus

Usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

Opskrba električnom energijom za Grad Opatiju, Festival Opatija, Gradsku knjižnicu i čitaonicu “Viktor Car Emin”Opatija i Dječji vrtić Opatija - MV

Opskrba električnom energijom za Grad Opatiju, Festival Opatija, Gradsku knjižnicu i čitaonicu “Viktor Car Emin”Opatija i Dječji vrtić Opatija radi sklapanja okvirnog sporazuma - VV

Rekonstrukcija ulice Put za Plahuti u Opatiji

Uređenje plaže Črnikovica - l. put

Uređenje plaže Črnikovica - ll. put

Rekonstrukcija ulice Put za Plahuti u Opatiji - ll. put

Poštanske usluge

Proširenje dječjeg vrtića u Veprincu

 

Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informarmacijama:

Proširenje dječjeg vrtića u Veprincu

 

2018. GODINA

Obavijest o nadmetanju:

Izgradnja pristupne ceste za Dječji vrtić Punta Kolova

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Volosko na adresi Katalinićeve stube 9, Opatija, ref.br. KK.04.2.1.03.0057

Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika

Opskrba električnom energijom

Usluga mobilne telefonije – VPN opatijskog javnog sektora

 

2017. GODINA

Obavijest o nadmetanju:

Uređenje bujice potoka Vrutki

Izgradnja pristupne komunikacije Amerikanskim vrtovima

Dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika

Opskrba električnom energijom

 

2016. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

Dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika

Proširenje groblja u Veprincu

Usluga mobilne telefonije - VPN

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

 

2015. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Rekonstrukcija postojeće ceste Kosićevo u Opatiji

Izgradnja Kulturno turističkog centra u Opatiji

Opskrba električnom energijom

Dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Izgradnja Kulturno turističkog centra u Opatiji

 

2014. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Izgradnja ceste za zonu luke i Fakulteta u Iki

Dodatno zdravstveno osiguranje

Usluga mobilne telefonije – VPN

Izgradnja (produžetak) stambene Ulice Kosićevo u Opatiji

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Usluga mobilne telefonije – VPN

Izgradnja (produžetak) stambene Ulice Kosićevo u Opatiji

 

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora:

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Ljetne pozornice u Opatiji

 

Nabava bagatelne vrijednosti:

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine osiguranika Festival Opatija

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Osiguranje od izvanugovorne (javne) odgovornosti

Osiguranje vozila

 

2013. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Izgradnja dijela oborinske kanalizacije zone Kuk

Izrada ograde obalnog puta u Opatiji

Opskrba električnom energijom

Dodatno zdravstveno osiguranje

Izvođenje radova na izgradnji dijela III opatijske ceste – spoj na cestu C. Sylva

Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić Punta Kolova - glavni i izvedbeni projekt

Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a – Matuljska cesta u Opatiji

Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a – Raskrižje Vaga u Opatiji

Izrada glavnog i izvedbenog projekta Kulturno turističkog centra u Opatiji

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Opskrba električnom energijom

Izvođenje radova na izgradnji dijela III opatijske ceste – spoj na cestu C. Sylva

 

2012. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Usluga tiska i uveza lista "Opatija"

Izvođenje radova na uređenju dvorane u poslovnoj zgradi V.Nazora 2 u Opatiji

Izrada ograde obalnog puta u Opatiji

Usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika Grada Opatije, Dječjeg vrtića Opatija, JVP Opatija i
Festivala Opatija

Sanacija krova zgrade Doma zdravlja u Opatiji

Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete - energetska učinkovitost u zoni 1 i 2

Nabava ukapljenog naftnog plina za Sportsku dvoranu "Gorovo" u Opatiji

Nabava kredita u visini 46.000.000,00 kuna za financiranje izgradnje Doma umjetnosti u Opatiji

Popravak dionice obalnog puta od Arkada do centra Ike

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić Punta Kolova - glavni i izvedbeni projekt

Izvođenje radova na izgradnji plaže kod CS Škrbići i sanaciji oborinskih voda

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić Punta Kolova - glavni i izvedbeni projekt