Grad Opatija
Službene stranice

„Zelena energija u mom domu“: raspisan drugi krug natječaja

„Zelena energija u mom domu“: raspisan drugi krug natječaja

Datum: 10.11.2014.

Raspisuje se drugi krug javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“.

Grad Opatija u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje drugi krug javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“.

Natječaj je otvoren do 24.12.2014.

Tekst Natječaja s pripadajućom dokumentacijom i obrascem za prijavu dostupan je u nastavku: