Grad Opatija
Službene stranice

Lokalni izbori

2. 06. 2021.

Konačni rezultati izbora gradonačelnika Grada Opatije

30. 05. 2021.

Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Opatije


20. 05. 2021.

Konačni rezultati izbora članova gradskog vijeća Grada Opatije


17. 05. 2021.

Rezultati izbora gradnačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Opatije

Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Opatije

Rezultati izbora članova gradskog vijeća Grada Opatije


 

Izborna šutnja

Nove epidemiološke mjere

Obavijest GIP-a - dostava financijskih izvješća DIP-u

 

30. 04. 2021.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Opatije izvješćuje da su pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova predstavničkog tijela Grada Opatije, kao i zbirna lista pravovaljano predloženih kandidatura za gradonačelnika Grada Opatije objavljene na mrežnoj stranici Grada Opatije 30.travnja 2021.

Prigovor na objavljene zbirne liste može se podnijeti u roku od 48 sati Županijskom izbornom povjerenstvu Primorsko -goranske županije, računajući od isteka dana objave (čl. 129 st. 2 i 3 Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020, 144/2020, 37/2021).

Pravovaljane kandidature i zbirna lista - gradonačelnik

Pravovaljane kandidature - gradsko vijeće


 

Preporuke HZJZ - predizborni skupovi

Obrasci za lokalne izbore 2021. mogu se preuzeti na stranici Državnog izbornog povjerenstva 

Prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva

Član stručnog tima za obavljanje tehničkih i administrativnih poslova - Marija Randić, mag. iur. tel 051/ 680 -140

Ispravak - Biračko mjesto MOHO centar

Biračka mjesta - Grad Opatija

Upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja na lokalnim izborima

Objava biračima 

Dežurstvo - Gradsko izborno povjerenstvo

Dežurstvo - Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji -  Maršala Tita 4, telefon 051 741 040

Odluka o plakatiranju za vrijeme izborne promidžbe

Okružnica sudovima - potvrde o nekažnjavanju

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela

Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike i gradonačelnike

Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika i gradonačelnika

 

Obrasci - gradonačelnik

Postupci kandidiranja - gradonačelnik

Obrasci - predstavničko tijelo

Postupci kandidiranja - predstavničko tijelo

Redosljed izbornih radnji

Promatrači

Osobe koje ne mogu pristupiti na biračko mjesto

 

Potpisi birača i očitovanja kandidata - izolacija/samoizolacija

DIP - zatvaranje računa 

Pravilnik o načinu vođenja evidencija izdavanja potvrda te izvješća o financiranju aktivnosti izborne promidžbe

Priopćenje - ravnopravnost spolova

Upozorenje ovlaštenim predlagateljima

Podsjetnik - dokumentacija koju dostavljaju ovlašteni predlagatelji na lokalnim izborima

Stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Opatije

Osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu - prikupljanje potpisa birača