Grad Opatija
Službene stranice

Izvedbeni planovi ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija

 1. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2001.godinu
 2. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2002.godinu
 3. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2003.godinu SN
 4. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2004.godinu
 5. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2005.godinu
 6. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2006.godinu
 7. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2007.godinu SN
 8. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2008.godinu SN
 9. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2009.godinu SN
 10. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2010.godinu
 11. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2011.godinu
 12. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2012.godinu
 13. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2013. godinu
 14. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2014. godinu
 15. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2015.godinu
 16. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2016.godinu
 17. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2017.godinu
 18. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2018. godinu
 19. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2019. godinu
 20. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2020. godinu