Grad Opatija
Službene stranice

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.

Projekt se uspješno provodi od 2001. godine, i to suradnjom između Grada Opatije, Društva Naša djeca Opatija, Osnovne škole Rikard  Katalinić Jeretov Opatija i Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran. Dječje gradsko vijeće Grada Opatije postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi. 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE - 12. SAZIV

Izbori za 12. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije održani su 9. svibnja 2019. godine OŠ R. K. Jeretov Opatija i OŠ V. C. Emina Lovran. Izbori su provedeni u 13 razrednih odjela od 4. do 7. razreda u opatijskoj školi, dok su u lovranskoj školi sudjelovali svi učenici s prebivalištem na području Grada Opatije.

Za vijećnike ovog saziva, na mandat od dvije godine, izabrano je ukupno 26 vijećnika. 

 

Konstituirajuća sjednica održana je 21. svibnja 2019. godine, a na sjednici je izabran novi dječji gradonačelnik Vito Juričić.

Na sjednici je odabran i projekt kojim će se vijećnici baviti u svom mandatu, a to je projekt „Europa kakvu djeca žele“.

Lucija Deranja je imenovana na funkciju predsjednika Dječjeg gradskog vijeća, dok edukaciju vijećnika provodi stručni tim Društva Naša djeca Opatija.

 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE 2017. - 2019. IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE 2001. - 2011.