List Opatija 187 - page 35

35
rujan 2015.
Druženje vatrogasaca
i vrtićara
U prijepodnevnim satima
27. listopada opatijski su vatro-
gasci posjetili mališane u Dječ-
jem vrtiću Opatija. Prezentirali
su im svoju opremu i uniformu,
a neki su „kikići“ isprobali i va-
trogasne kacige. Demonstracija
je bila u vrtićkom dvorištu, gdje
su se djeca u pratnji svojih od-
gajatelja okupila nakon uspješ-
ne vježbe evakuacije. Nakon de-
setak dana opatijski su vrtićari
uzvratili posjet vatrogascima, a
posebno ih se dojmilo gašenje
vatre, koju su samo za tu priliku
izazvali sami vatrogasci. Upo-
znali su se s prostorom vatro-
gasne postaje i vozilom u koje
su vrlo rado sjeli. K.S.
Dan Ugostiteljske škole
Ugostiteljska škola Opatija
proslavila je 19. listopada Dan
škole, a zajedničko druženje
organizirano je u novouređe-
nom kabinetu. Uzvanicima,
profesorima i učenicima se
obratila ravnateljica
Sibila
Roth
koja je izrazila zadovolj-
stvo što se uz pomoć donacija
podiže standard škole i nasta-
ve te istaknula da u strukov-
nim školama gospodarstvo
i obrazovanje moraju usko
surađivati. U sklopu projekta
„Zvijezde i zvjezdice“ na zid
školskog hodnika postavljena
je nova zvijezda, koju je dobi-
la učenica generacije
Chiara
Komadina
. U prigodnom dijelu
programa održana je i revija
frizura i make-upa, za koje su
se pobrinule učenice Obrtničke
škole Opatija. K.T.
UABA u Rovinju
Članovi UABA Grada Opatije
posjetili su Rovinj 24. listopada,
gdje su se susreli s antifašistima
Rovinja na čelu s predsjednikom
Dragom Pulićem
i tajnikom
Ro-
meom Matoševićem
te razmije-
nili iskustva i položili vijenac na
lokalni spomenik. Razgledali su
grad te duženje nastavili u agro-
turizmu, gdje je dugogodišnji
predsjednik opatijske UABA-e
Oleg Mandić
najavio napuštanje
čelništva stranke. Pri tom je za-
hvalio svim članovima na ugod-
nom ozračju pri realizaciji mno-
gobrojnih projekata, poput Dana
antifašizma, izložbe Črna noć je
šapićala, Mementa, događanja
vezanih uz Auschwitz, proslave
70. godišnjice oslobođenja Opa-
tije, Jame Ičići i mnogih drugih te
najavio svog nasljednika
Brunu
Starčića
. K.T.
Donacija Dječjemvrtiću
Dentalna klinika dr. Jelušić doni-
rala je mališanima Dječjeg vrtića
Opatija ormariće – držače za
čaše i četkice za zube. Donacija
je dio županijskog programaUna-
prjeđenje oralnog zdravlja djece i
mladih PGŽ-a, u koji je uključen
i DV Opatija. Prije mjesec dana
dobili su certifikat za promidžbu
oralnog zdravlja te započeli s
uvođenjem oralne higijene. Rav-
nateljica vrtića
Sabrina Jelić
ista-
knula je da je oralna higijena, tj.
primjena pranja zubiju u dječjim
vrtićima vrlo važna te će nastoja-
ti da postane dio svakodnevice i
u vrtićima Ičići i Veprinac.
Nagrada Nikoli Piliću
Na prigodnoj svečanosti
u prostorijama teniskog kluba
Opatija
Nikoli Piliću
dodijelje-
na je nagrada za životno djelo
Zbora teniskih trenera Hrvatske.
Mnogobrojni igrački i trenerski
uspjesi kao i peterostruko osva-
janje Davis cupa s tri različite
reprezentacije, najveći su razlozi
za ovu tradicionalnu nagradu.
U ime Zbora teniskih trenera Hr-
vatske Nikoli Piliću nagradu je
predao predsjednik ZTTH
Marijan
Dugandžić
uz asistenciju dopred-
sjednika
Ive Padjena
. Pilić je prije
nešto više od godine dana došao
živjeti i raditi u Opatiju, gdje vodi
tenisku akademiju te je zaslužan
za nedavno natkrivanje teniskog
terena. K.T.
Martinje u Wine
baru Stephanie
Martinje je proslavljeno u
opatijskom Wine baru Stephanie
u hotelu Imperial uz tamburaški
sastav „Za Vas“ i krštenje mla-
dog istarskog vina na čakavštini.
Fešta uz ples, pjesmu i dobru ka-
pljicu potrajala je do kasnih sati.
Iznenađenje večeri bila je torta
koju je izrezala izabrana kuma
večeri. K.T.
Noć vještica
Noć vještica – Halloween obilje-
žena je i na Opatijskom području
nizom zabavnih programa.
Mališani su se zabavljali
na pričaonici uz „najstrašniju“
bundevu u organizaciji Festivala
Opatija, na Halloween partyju u
Continentalu uz DJ-a, u Društvu
sportova na moru u Voloskom te
s članovima Planinarskog druš-
tva na Poklonu. Oni malo stariji
su u Eugenianu uživali uz koktele
te uz Nolu u Old School Pubu, a
Halloween partyjem za kućne lju-
bimce proslavljena je prva godina
rada butika za kućne ljubimce u
Iki Coco’s Place. K.T.
VI Hotels postaje
Vienna House
Vienna International Hotel-
management AG (VI) repozicio-
nira se na tržištu te od 1. veljače
2016. najveća hotelska grupaci-
ja u Austriji kreće drugim smje-
rom i temeljito mijenja svoj
globalni tržišni nastup. Vienna
International
Hotelmanage-
ment postaje Vienna House, a
promjene se odnose na poslov-
nu kulturu, kao i na korporativni
identitet, strukturu pojedinih
područja, uporabu prikladnih
tehnologija, nove koncepte svih
hotelskih odjela i standard uslu-
ga te na preuređenje, dogradnju
i obnavljanje hotela. Grupacija
hotela VI osnovana je 1989.
godine i obuhvaća 38 hotela i
resorta u Austriji, Češkoj, Polj-
skoj, Hrvatskoj, Francuskoj, Nje-
mačkoj, Rumunjskoj, Slovačkoj
i Rusiji, a u Opatiji su to hoteli
Bristol, Astoria i Opatija. K.T.
Mjesec hrvatske knjige
Gradska knjižnica i čitao-
nica „Viktor Car Emin“ Opatija i
ove je godine od 15. listopada
do 15. studenog sudjelovala u
manifestaciji Mjesec hrvatske
knjige, koja slavi knjigu te promi-
če važnost književnosti i čitanja.
Ovogodišnja tema bila je vezana
uz odluku Opće skupštine UN-a
koja je 2015. godinu proglasila
Međunarodnom godinom svje-
tlosti i tehnologije zasnovanih
na svjetlu. Održana su predava-
nja
prof. Josipa Luzera i dr.sc.
Rajke Jurdane
Šepić
, a prvašići
su na poklon dobili besplatno
jednogodišnje članstvo. K.T.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook