List Opatija 187 - page 27

27
rujan 2015.
SAJAM
f
Natjecanje hotelskih domaćica u pripremanju kreveta
V
iše od 50 izlagača iz Hr-
vatske i inozemstva oku-
pilo se na sajmu opreme
za hotele, apartmane, restorane
i ugostiteljske objekte HoReCa
Adria što je od 12. do 14. stude-
nog održan u Sportskoj dvorani
Marino Cvetković u Opatiji.
Posjetitelji su imali priliku
vidjeti profesionalnu opremu za
kuhinje, sitan inventar, stolno
posuđe, dekore, zavjese, tende
i uređenje interijera, namještaj
za sobe i apartmane, opremu za
hotelske sobe, samoposlužne
praonice, sustave za profesio-
nalno pranje i održavanje rublja,
profesionalne sustave odvodnje,
opremu za wellness, bazene i ba-
zensku tehniku, sustave grijanja,
brave, sustave zaključavanja i
sefove, električna vozila, hotel-
sku kozmetiku, radnu odjeću te
sve ostalo potrebno za kvalitet-
nu i profesionalnu opremu i uslu-
gu u svim objektima u turizmu i
ugostiteljstvu.
-
Prošle godine smo renovi-
rali, a ove godine ćemo još malo
nešto obnoviti tako da smo došli
vidjeti kakva je ponuda ugosti-
teljske opreme. Ovakvi sajmovi
su vrlo bitni zbog novih trendova
u ugostiteljstvu i turizmu i zbog
samih edukativnih predavanja.
Sve je jako zanimljivo i poučno
,
rekla je
Silvija Sošić
iz Hotela Bor
iz Grada Krka.
-
Ovo što smo obišli je jako li-
jepo, zanimljivo, novo, moderno.
Mi se bavimo privatnim smješta-
jem i sad i mi moramo ići u korak
s vremenom i pratiti trendove.
Što se tiče sezone, mogla je biti
i bolja. Smatram da je privatni
smještaj u hrvatskom turizmu
još uvijek zanemaren
, rekla je
iznajmljivačica iz Medveje.
Osim izložbenog dijela, dio
sajma je bio posvećen edukaci-
ji. Održana su dva okrugla stola
Turizam na Kvarneru do 2020.
godine te Stanje i perspektive
ugostiteljstva Kvarnera, predava-
nja na temu Internet u turizmu,
dok je Porezna uprava Rijeka
održala prezentaciju vezanu uz
porezni nadzor u ugostiteljstvu
te o mogućnostima financiranja
HoReCa ADRIA
ZA TURISTIČKE
GOSPODARSTVENIKE
ugostiteljske i turističke djelat-
nosti kroz EU Fondove. U sklopu
sajma održan je i Forum obitelj-
skog smještaja Kvarnera.
-
Ovakvi sajmovi se često
znaju održavati na početku se-
zone no u svijetu koji se ozbilj-
no bavi turizmom, turizmom
kakvim bismo se mi htjeli baviti,
pravilo je da su ovakva događa-
nja odmah po završetku sezone.
Ovo je idealno vrijeme da ljudi
koji se bave turizmom dođu ov-
dje i vide što se nudi, da razgo-
varaju sa svim dobavljačima,
o svim mogućnostima kako bi
onda tijekom zimskih praznika
mogli započeti pripreme za idu-
ću sezonu. Cilj je da postignemo
ono čemu svi težimo, a to je da
sezona počne u trećem i četvr-
tom mjesecu, a ne 1. lipnja. Sad
je vrijeme da se pripremimo da
bismo sezonu dočekali otvoreni,
spremni 1. ožujka
, rekao je direk-
tor sajma
Adriano Požarić
.
Sajam je projekt časopisa
Turizam info, organiziran uz
pokroviteljstvo i podršku Grada
Opatije.
f
Sajam HoReCa Adria okupio je 50 izlegača iz Hrvatske i inozemstva
f
Organizatori sajma Barbara i Adriano Požarić
f
Piše
Marijana Smokvina
f
Snimio
Nikola Turina
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook