List Opatija 187 - page 23

23
rujan 2015.
STVARALAŠTVO
f
Piše
Kristina Tubić
P
rofesorica en-
gleskog i hrvat-
skog jezika iz
Rijeke
Morea Baniće-
vić
, koja u opatijskoj
Osnovnoj školi pre-
daje engleski, ovog
je ljeta izdala svoj
prvi roman – „Demon
školske knjižnice“. To je avantu-
ristički roman za mlade, koji je
odmah odlično prihvaćen i od pu-
blike i od kritike, a knjiga u izdanju
„Algoritma“ postala je jedna od
najtraženijih u dječjem knjižnica-
ma. Prezentirana je i opatijskim
osnovnoškolcima i profesorima,
gdje je autoricu predstavila knjiž-
ničarka
Milena Sandalj
, o romanu
je govorila profesorica hrvatskog
jezika
MilanaMeđimorec
, a učeni-
ci su odglumili ulomak iz romana.
- “Demon” je moj prvi roman
za djecu. Počela sam pisati još
A
psolvent krajobrazne arhi-
tekture na zagrebačkom
Agronomskom fakultetu
Petar Banda
u sebi krije mnoge
talente. Ovaj kreativni Opatijac
svoju izuzetnu osobnost izraža-
va pokretom, glumom, glasom i
rukama kojima stvara prava mala
umjetnička djela.
Rođen je u Rijeci 1983., odra-
stao je u Opatiji gdje je završio
osnovnu i srednju školu, a stu-
dentski život odveo ga je u Za-
greb. Svoj prvi nastup imao je već
u prvom razredu osnovne škole
kada je, uz još jednu djevojčicu,
pjevao na primanju prvašića. Ti-
jekom osnovnoškolskog obrazo-
DEMON
ŠKOLSKE KNJIŽNICE
f
Opatijska profesorica Morea
Banićević svojim je prvim romanom
oduševila mladu publiku
kao tinejdžerica i
iza sebe imam do-
sta toga što nikad
nisamobjavila, iako
ništa od toga nije
napisano za mlade.
Prvi put sam se s
dječjom
prozom
poigrala prije če-
tiri godine i svidio
mi se taj osjećaj
pisanja za djecu. Mislim da sam
se u tom procesu posve vratila u
djetinjstvo. U roman su utkani i
neki moji doživljaji i razmišljanja,
a likovi nose neke osobine onih
koji me okružuju, ponajviše mene
same, iako nikoga konkretno. Mi-
slim da u svakoj fikciji ima više
istine nego što smo toga svjesni.
Nastavak je napisan već ovo ljeto
i trenutno je „na čekanju“. Mislim
da će se djeci, kojoj se svidio “De-
mon”, svidjeti i nastavak. Ekipa
iz prve knjige još se nije smirila,
samo je pitanje na koji će se način
opet izvući iz raznih neprilika..., ali
to će morati otkriti sami čitate-
lji. Teško mi je odabrati omiljenu
priču iz djetinjstva, obožavam An-
dersenovu “Malu sirenu”, Wildeo-
vog “Ribara i njegovu dušu” i još
mnogo toga. I danas volim čitati
bajke. Čini mi se kako imaju još
tisuće neotkrivenih slojeva. A što
se tiče poruke djeci... djeca čine
ono što ih mi učimo, od nas uče
ne samo razgovorom, već i pona-
šanjem. Život je sve brži, mediji su
sve snažniji i dolaze u puno jačem
obliku nego u našem djetinjstvu.
Mladi su se našli u moru infor-
macija koje jednostavno ne sti-
gnu “obraditi”. U toj gomili svega,
kako će djeca znati odabrati ono
što vrijedi? Nisu društvene mreže
problem, društvo je. Više ne može
kontrolirati navalu sveprisutne tri-
vijalnosti. S čitanjem je ipak malo
drugačije. Informacije koje dolaze
iz knjiga ipak su u znatno većoj
mjeri odabrane i djeci je lakše u
njima pronaći smisao. Djeca koja
čitaju vježbaju svoje vlastito mi-
šljenje te lakše oblikuju stavove u
kasnijoj dobi. Međutim, iako neka
djeca sama krenu čitati, kultura
čitanja polazi iz kuće.
Stoga je moja poruka ne
samo za djecu, već i za roditelje:
Čitanje je užitak, ali i vježba, pa i
navika. Djecu treba čim prije na-
učiti čitati knjige jer je upravo to
čitanje jedno od vrlo moćnih vje-
ština kojim će se kasnije u životu
služiti kad budu morali koristiti
svoje umove. Čitajte!
NIKOLA TURINA
KERAMIKA
KREATIVNOG
OPATIJCA
vanja pjevao je u zboru, polazio
grafičku radionicu i radionicu
batika, svirao je harmoniku, a ti-
jekom srednjoškolskog razdoblja
bio je član FA „Zora“. Prva osoba
koja je u Petru prepoznala istin-
ski talent za pokret bila je
Senka
Baruška
u čijoj je scenskoj udruzi
Koraki
napravio prve prave plesne
korake. Dolaskom u Zagreb, pro-
širio je svoje vidike zahvaljujući
svemu onome što veliki grad kre-
ativcu nudi, a prije svega slobodu
izražavanja. Tri godine bio je član
profesionalnog plesnog ansam-
bla
Sudio za suvremeni ples
gdje
je ostvario značajne plesne uloge
u predstavama „Duh sklon pro-
mjeni“ i „Spin“. Zatim je 2011. za-
počeo suradnju sa zagrebačkim
gradskim kazalištem Trešnja, a
godinu dana kasnije i s kazalištem
Komedija, u kojem je u mjuziklu
„Cabaret“ imao svoju prvu pjevnu
rolu u profesionalnom kazalištu, a
Petar je uspješnu suradnju ostva-
rio i sa zagrebačkim HNK. Uoči
Božića 2014. predstavio se široj
publici svojim keramičkim rado-
vima brenda LeBand Ceramics. S
keramikom je počeo raditi kako bi
napravio mali odmak i iskusio ne-
što novo. Za njega je keramika s
kojom ga je upoznala majstorica
Tanja Rukavina
svojevrsni oblik
meditacije.
- Kada sjedneš za kolo nema
razmišljanja o problemima, neda-
ćama ili nečem trećem, fokusiran
sam na izradu predmeta, na kolo
ispred sebe, važno je samo ono
sada, baš u ovom trenutku. Moja
prva linija keramičkih predmeta
bila je suvenirska. Ideja mi je bila
napraviti male i dopadljive stvari s
funkcijom. Bile su to multifunkci-
onalne posude životinjskih obli-
ka te kuglice za bor. Polako sam
krenuo u istraživanje novih stvari
i veseli me što je u ovom, nazovi-
mo ga poslu, sve u istraživanju i
uvijek me iznenade neka rješenja.
Osim spomenutih posudica, izra-
đujem i lustere, ukrasne tanjure u
suradnji s kolegom slikarom Hr-
vojem Majerom koji ih oslikava, a
radim i murale na kojima treba još
doraditi neke tehnikalije, ali nema
žurbe,
priča nam Petar.
Kreativni, pomalo neuobiča-
jeni mladić iz Opatije, s adresom
u Zagrebu, zasigurno će nastavit
iznenađivati i oduševljavati svoju
publiku, a nadamo se da ćemo
njegovih ruku djelo uskoro moći
vidjeti i u našem gradu.
f
Piše
Kristina Staničić
f
Petar Banda
SANJIN KAŠTELAN
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook